Torsken skifter motorolje

Christine Tybring-Torsk viser hvordan du skifter olje på en firetakt utebordsmotor. Se video: 

Oljeskift er det første Tybring-Torsk gjør når hun gjennomfører motorservice på en utenbordsmotor. I dette tilfellet er det en Mercury 60 hesters firetakt utenbordsmotor. 

Slik går hun frem: 

Hun setter stor bøtte med litermål under motoren. Litermål er hendig for å finne ut hvor mye olje som deretter skal helles på. Oljen tappes ved å åpne den gule pluggen for påfylling og en liten mutter med pakning på undersiden. Det kan være lurt å kjøre motoren varm i forkant slik at mest mulig partikler blir med ut under tømmingen. Gammel olje har flere partikler i seg og er derfor svartere enn ny olje. Foreta oljeskift hyppig for å holde motoren i god stand. Oljen går som farlig avfall og må leveres til en gjenbruksstasjon.

I tiden fremover vil vi ukentlig publisere ett nytt tips fra Torsken. Les mer om torsken og hennes tips i artikkelen under: