Tips fra Torsken

Slik skifter du girolje

Christine Tybring-Torsk viser hvordan du skifter girolje på en firetakt utebordsmotor. Se video: 

Utskiftning av girolje er det andre steget Tybring-Torsk gjør når hun gjennomfører motorservice på en utenbordsmotor. I dette tilfellet er det en Mercury 60 hesters firetakt utenbordsmotor. 

Slik skifter du girolje 

Motoren må stå i en oppreist, rett stilling. Lokaliser øverste og nederste, fyll og tøm pluggen, og plasser en bøtte under motoren. Skru først opp den nederste pluggen, deretter den øverste; som frigjør vakuumet og oljen vil renne fritt ut. La oljen renne helt ut og legg merke til fargen. Dersom oljen har brun eller grå farge er det mest sannsynlig kommet vann i oljen og motoren bør sendes til verksted. Når oljen har rent seg ferdig ut kan man fylle på ny. Dette gjøres ved å plassere oljetuben opp til nederste hylle. Pump olje til det renner ut fra det øverste hullet. Skru deretter lukkeskruen på igjen samtidig som fingeren holder over det nederste hullet. Deretter skal du fjerne fingeren fra det nederste hullet og så raskt som mulig skru lukkeskruen på også her. Det kan også være hensiktsmessig å bytte pakningen på disse skruene.

I tiden fremover vil vi ukentlig publisere ett nytt tips fra Torsken. Les mer om torsken og hennes tips i artikkelen under: