Tips fra Torsken: 

Torsken skifter tennplugger

Christine Tybring-Torsk viser hvordan du skifter tennplugger på en firetakt utenbordsmotor. Se video: 

Slik går Tybring-Torsk frem når hun skal skifte tennplugger på en firetakt Mercury utenbordmotor: 

Skru ut tennplugger med en pluggnøkkel og se om den eller disse er svarte. 

Skift eventuelt tennpluggene hvis du har opplevd feilslag eller disse er sotet.

Tennplugger benyttes i bensinmotorer. Tennplugger benyttes ikke i dieselmotorer, her benyttes glødeplugger, og disse har en annen funksjon enn tennplugger. 

Ukentlig innslag

I tiden fremover vil vi ukentlig publisere ett nytt tips fra Torsken. Se mer: