Innfør vrakpant

Problem med herreløse båter

Hvert år blir mellom 10.000-12.000 båter tatt ut av bruk. Mange steder blir forlatte båter liggende ved offentlige brygger.

Publisert Sist oppdatert

–      Det haster å få på plass et bedre system for skroting, sier Tron Wigeland Nilsen daglige lede ved Oslofjordmuseet i Vollen til Budstikka.

Han mener problemene med utrangerte fritidsbåter bare blir større. Nilsen sier at det er på høy tid at en nasjonal ordning kommer på plass, à la opplegget i Sverige – hvor det er innført et system for gjenvinning av fritidsbåter.

Les også: 1500 båter må kasseres

Wigeland Nilsen forteller at Oslofjordmuseet har fått flere henvendelser om hjelp til fjerning av båter fra private eiendommer. – Folk vet ikke hva de skal gjøre med gamle båter, mener han. Båtliv har i flere artikler tidligere satt søkelys på denne saken.

 Les også: Innfør Vrakpant

I 2013 hadde regjeringen planer om å innføre returordning for fritidsbåter for å få ned tallet på forlatte vrak. Et slikt retursystem er ennå ikke på plass.  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) forteller at Miljødirektoratet har fått i oppdrag å vurdere virkemidler for innsamling av kasserte fritidsbåter.

Utrangerte fritidsbåter

Miljødirektoratet utreder blant annet en ordning der produsentene må opprette og finansiere en innsamlingsordning.

–       Marin forsøpling tar vi svært alvorlig, og jeg ser frem til å få Miljødirektoratets vurdering, sier Helgesen til Budstikka, og legger til at forlatte og utrangerte fritidsbåter er et problem i enkelte områder.

Les også: Miljøproblem med båter

Prosjektet «Båtskroten» begynte for åtte år siden i Sverige. – Vi innså at det ikke var et fungerende system for gjenvinning av kasserte båter. I Sverige er det omtrent 900.000 fritidsbåter og rundt 100.000 av dem er klare for å bli vraket. I fjor tok vi imot 400 båter, sier Josefin Arrhénborg i «Båtskroten». Hun tror det blir behov for å ta imot flere båter i år.