OPPLÆRING: Racebåtskipper Pål Virik Nilsen og båtprodusenten Goldfish i prosjekt for opplæring i høyhastighetskjøring med båt. (Foto: Amund Rich. Løken).
OPPLÆRING: Racebåtskipper Pål Virik Nilsen og båtprodusenten Goldfish i prosjekt for opplæring i høyhastighetskjøring med båt. (Foto: Amund Rich. Løken).

Hurtigbåtsertifikat nærmer seg

Nå i juli fikk Regjeringen et konkret forslag på bordet om sertifikat for å føre båter over 50 knop, som kan bli innført til neste år.

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis. Det kommer frem i en utredning direktoratet har sendt næringsminister Iselin Nybø (bildet). Et av tiltakene i sjøsikkerhetsmeldingen var å vurdere om det bør innføres et slikt sertifikat.

- Regjeringen ønsker å legge til rette for et trygt båtliv. Vår nullvisjon er at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Skal vurdere: Iselin Nybø.
Skal vurdere: Iselin Nybø.

Sjøfartsdirektoratet har, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, vurdert innføring av krav til høyhastighetskompetanse for fører av båter som kan kjøre raskere enn 50 knop. Direktoratet anbefaler at det innføres et krav om teoretisk og praktisk kurs med en avsluttende teoretisk eksamen. På mindre fartøy med stor motorkraft, eksempelvis vannscooter, anbefaler direktoratet et lavere innslagspunkt på 40 knop.

- Høy fart gir større fare for alvorlige ulykker, og det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart. Nå skal vi vurdere direktoratets anbefaling om å innføre krav om høyhastighetsbevis. Det er for tidlig å si om de nye reglene vil være på plass fra og med 2021, sier Nybø.

Det er naturlig å vurdere en innfasing av regelverket, slik at det blir nok kurskapasitet til de som må ha et nytt sertifikat. Direktoratet påpeker også at det må avklares hvordan et slikt krav skal håndheves.

- Å være på sjøen i fritidsbåt er en kjær aktivitet for mange nordmenn. Regjeringen vil legge til rette for et båtliv hvor alle kan delta og ferdes trygt. Regelverk er viktig, men jeg vil også trekke frem det gode holdningsskapende arbeidet som Sjøfartsdirektoratet og mange andre gjør for sikkerheten til sjøs. Gode holdninger på sjøen er kjempeviktig, og båtførere må også selv ta ansvar og utvise gode holdninger, sier næringsministeren.