Navigasjon og sjømannskap

BLÅTT BLIR HVITT: Det offisielle kartet står til venstre, Havneguidekartet til høyre.
BLÅTT BLIR HVITT: Det offisielle kartet står til venstre, Havneguidekartet til høyre. Her fra Goneskjæra.

Havneguiden med selvmålte havnekart

Havneguiden har utviklet nye, mer detaljerte havnekart. Målingene har de gjort selv over tre år, og nå skal alle naturhavner fra svenskegrensen til Langesund være målt og gjort tilgjengelig.

Publisert Sist oppdatert

Jørn Engevik, forfatter av havneguidene fra Gøteborg til Bergen, har selv målt opp det han sier er alle naturhavner i området mellom svenskegrensen og Lindesnes. Målingene er gjort med en ny metode som skal gi økt detaljnivå, sammenlignet med det Havneguiden kaller "offisielle kart": 

– Havneguiden har de siste årene utviklet sin egne sjømålingsmetode for grunne farvann. Metoden baserer seg på multibeam sonar (mulitstråleekkolodd) kombinert med luftfoto fra skrå vinkel. Basert på disse to kildene framstilles det et unikt Havneguidekart, skriver Engevik i e-post. 

UTSTYR: Nordkapp 905 utstyrt med multibeam sonar.
UTSTYR: Nordkapp 905 utstyrt med multibeam sonar.
FORFATTER: Jørn Engevik er forefatter av Havneguidene mellom Gøteborg og Bergen og har selv utført målingene.
FORFATTER: Jørn Engevik er forefatter av Havneguidene mellom Gøteborg og Bergen og har selv utført målingene.

Blått blir hvitt

– De nye detaljerte havnekartene viser bl.a. 2 meters kurver, markeringer av longsideplasser, fortøyningsplasser for alle typer båter og fortøyningsplasser som kun egner seg for motorbåter. Grunne områder som før var «blå» på offisielle kart, er nå kartlagt og blir «hvite» i de nye Havneguidekartene. Dette muliggjør trygg navigering i områder som før kun var forbeholdt lokalkjente båteiere, skriver Engelsvik videre. 

FØRERPOSISJON: Slik ser det ut fra innsiden når målingene pågår.
FØRERPOSISJON: Slik ser det ut fra innsiden imens målingene pågår.

Tatt tre år

Engevik har selv gjort jobben med denne jobben med kartlegging, og utført målingene med utstyr montert til en Nordkapp 905: 

– I måleprosjektet, som har vart i tre år, er det gjennomført målinger i alle natur- og gjestehavner fra Svinesund til Langesund. Disse er nå publisert i Havneguiden appen. Neste år vil også målingene mellom Langesund og Lindesnes være klare for publisering, slutter Engevik.