HUMMERFISKE: Det kan ventes at om lag 300 000 hummer trekkes opp av hummerfiskere, sett i lys av tidligere statistikk.
HUMMERFISKE: Det kan ventes at om lag 300 000 hummer trekkes opp av hummerfiskere, sett i lys av tidligere statistikk.

Flere fisker hummer enn det er innbyggere i hele Halden kommune

Hummerfisket domineres av fritidsfiskere, og det er en betydelig økning siden sesongen 2018.

Publisert

I 2017 ble det innført obligatorisk påmelding for hummerfisket. I 2018, ett år etter at de nye reglene var innført, var det registrert 29.681 hummerfiskere. Det ble da ifølge statistikk og beregninger fra Sjøfartsdirektoratet tatt opp 322.000 hummer. Fritidsfiske sto da for 227.000 hummer, mens yrkesfiskere tok 95.000 hummere.

I år er det registrert 33.082 hummerfiskere. Av disse er 31.644 fritidsfiskere. 1116 har fiske som hovedyrke, og 309 har fiske som bijobb. Er du god i hoderegning er de gjenstående 12 påmeldte usikre på hva slags rolle de har. I en oversikt fra Sjøfartsdirektoratet kan du se hvem som i år er påmeldt til hummerfiske.

10 kjappe regler om hummerfiske

 1. Hummer med utvendig rogn er fredet hele året
 2. Hummer mindre enn 25 cm må settes ut igjen i sjøen
 3. Du kan ikke fange hummer i hummerreservatene
 4. Du må melde deg på til hummerfiske hvert år
 5. Du kan maks bruke 10 teiner år person pr båt
 6. Teinene skal ha minst to fluktåpninger, pluss et rømningshull
 7. Teinene må røktes minst én gang i uka
 8. Vaket må merkes med deltagernummer, navn og adresse
 9. Meld fra i Fritidsfiskeappen hvis du mister redskap
 10. All fangst må selges gjennom salgslag eller godkjent kjøper

  Kilde: Fiskeridirektoratet