Høyhastighetsbevis fra 1. juni

FULL FART: Fra 1. juni gjelder kravet om at førere av båter som kan gå fortere enn 50 knop skal ha høyhastighetsbevis.
FULL FART: Fra 1. juni gjelder kravet om at førere av båter som kan gå fortere enn 50 knop skal ha høyhastighetsbevis.

500 kroner i forelegg for 50-knopsbåtene

Kravet om at førere av båter som kan gå fortere enn 50 knop skal ha høyhastighetsbevis fra 1. juni i år, har skapt debatt. Nå er bøtesatsene klare. Mens kursavgiften fort passerer 10 000 kroner, vil man få et forenklet forelegg på 500 kroner dersom man ikke kan fremlegge gyldig bevis.

Publisert

I en orientering til Politidirektoratet datert 4. mai år, skriver Justis- og beredskapsdepartementet at de den 28. april 2023 vedtok endringer i forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker (FOR-2001-06-15-634).

Endringen består ifølge departementet i at det er tilføyd hjemmel for å utstede forenklet forelegg til person som fører motordrevet fritidsbåt uten å inneha norsk høyhastighetsbevis når dette er påkrevd, og til båteier eller annen rådighetshaver som lar person føre fritidsbåt uten å inneha høyhastighetsbevis.

Videre heter det at bøtesatsene er satt til henholdsvis 500 kroner og 1 500 kroner, som er de samme satsene som gjelder der fører av båt som ikke overholder kravet til minstealder eller kravet til å inneha kompetansebevis i bøtekode 3 og for tilsvarende tilfeller av «overlatelsesmedvirkning» definert i bøtekode 4.

Departementet kan også orientere Politidirektoratet om at de forbereder høring av en generell heving av bøtesatsnivået i forskriften, og at det i høringen vil bli foreslått heving av bøtesatsene for manglende overholdelse av krav til høyhastighetsbevis.

Det har ikke lykkes Båtmagasinet å få klarhet i hvordan regelverket skal håndheves i praksis, men så vidt vi har klart å bringe på det rene så vil politiet legge Sjøfartsdirektoratets «Liste over fartøy som klart går over 50 knop» til grunn for hvilke båter de vil kontrollere. På den listen står det medio mai oppført 108 båter, hvorav 84 er ulike modeller fra tre norske båtprodusenter som muligens blir gjenstand for ekstra oppmerksomhet denne sommeren.

Forsikringsselskapene har tidligere varslet at de vil ha fokus på manglende høyhastighetsbevis ved eventuelle hendelser.