NYE REGLER: Ser du et skilt er det ikke sikkert at det lenger stemmer, men det er ditt ansvar å holde deg innenfor reglene. Arkivfoto: Atle Knutsen.

Fartsregler til sjøs forvirrer

Sju av ti av Båtmagasinets lesere føler seg ikke trygge på at de holder seg innenfor fartsgrensen når de kjører båt.

Båtmagasinet skrev forrige uke om nye forskrifter om statlige fartsgrenser til sjøs som gjelder fra 1. januar i år. Kystverket har vedtatt ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen gjeldende fra 1. januar 2022. Samtidig oppheves rundt 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner. Kystverket opplyste i en pressemelding at for å få informasjon om kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, så må kommunene kontaktes direkte.

I en periode frem mot våren kan sjøfarende oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. Men uansett hva skiltene viser er det føreren av båten som har ansvaret for å vite hvilke regler som gjelder der man ferdes, med henvisning til Lovdata, samt kart og informasjon fra kommunene.

Forvirrende? Mer enn tusen av Båtmagasinets lesere har svart i en avstemning om de føler seg trygge på at de holder seg innenfor fartsgrensen. Så mange som sju av ti (71 prosent) svarer at reglene er for rotete. Bare en prosent av de som har svart sier at det er blitt lettere å vite at man er innenfor fartsgrensen med de nye forskriftene, mens 16 prosent mener det fortsatt er lett å holde seg innenfor.