VÆR: Juli har vært kaldere, våtere og vindfull, som kan ha vært positivt for ulykkestallet.

Få dødsulykker i juli

Sjøfartsdirektoratet melder om færre omkomne i fritidsbåtulykker enn fryktet i juli, men med flere i juni.

Publisert Sist oppdatert

Pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet

FORNØYD: Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad

Det omkom tre personer i fritidsbåtulykker i juli 2020. Dette er lavere enn fryktet med tanke på stor reiseaktivitet i Norge denne sommeren, samt mange nye fritidsbåtbrukere.

– Selv om vi selvsagt skulle ønske det ikke var omkomne i det hele tatt så hadde vi nok fryktet enda flere omkomne denne sommeren, med tanke på at de fleste nå har lagt ferie- og fritidsaktivitetene til Norge. Selv om det nok er flere forhold som spiller inn, eksempelvis været, så tror jeg også at økt bevissthet på sikkerhet har bidratt til at tallet ikke ble høyere, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

I 2020 omkom 3 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt i juli. Dette er mer enn en halvering av antall dødsulykker i forhold til juli i fjor, hvor det var 7 omomne. Selv om det er positive tall for juli, så ligger en an til å komme ut med omtrent like mange omkomne for hele året i 2020 sammenlignet med 2019.

Flest i juni, juli og august

– Det er fortsatt noen måneder igjen av båtsesongen så jeg håper jo selvsagt at den positive trenden fra juli holder. Det er i så fall opp til den enkelte å ta sine enkle forhåndsregler som å bruke vest, skaffe seg kompetanse, være edru og ta hensyn til vær og vind, sier Alvestad.

Fra Sjøfartsdirektoratets side har det vært høyt fokus på fritidsbåtfolket i sommer, med bakgrunn i den situasjonen en er i med få utenlandsreiser. På forsommeren startet en holdningskampanjen «Løft blikket» sammen med blant annet Kystverket, Redningsselskapet og Politiet. I juli har også direktoratet vært tilstede i flere båthavner i hele landet for å snakke med båtfolket om sikkerhet og båtliv, i tillegg til kampanjer og tips via sosiale medier.

– Både direktoratets inspektører, og andre ansatte, har vært ute å snakket med båtfolket, med en positiv tilnærming. Dette har blitt tatt godt imot og vi har også fått gode tilbakemeldinger på brosjyren og sjekklisten som også gikk ut til alle husstander i juli, sier Dag Inge Aarhus som er kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

I sin handlingsplan for 2019-2023, rettet mot fritidsbåtulykker, jobber direktoratet ut fra en nullvisjon.

GRAF: Antall dødsfall med fritidsbåter i juli de siste fem årene.