Kommentar

Kantring og forlis er viktigste årsak til dødsulykker med fritidsbåt

Gledelig nedgang i dødsulykker

Selv om det totale antallet drukningsulykker fortsatt er sørgelig høyt, kan vi glede oss over nedgang i dødsulykker med fritidsbåt de senere årene.

Publisert Sist oppdatert

Nylig skrev vi at flere har druknet i tiden etter vestpåbudet enn i samme periode før påbudet. Statistikken gjelder alle drukningsulykker. Ser vi på fritidsbåt isolert, er bildet annerledes, siden kun ca en tredjedel av drukningene skjer fra båt.

Vi har fått henvendelser fra båtfolk som mener det blir feil å trekke fram den negative statistikken, når utviklingen går riktig vei for fritidsbåtflåten. Det er et riktig og viktig poeng. Sjøfartsdirektoratet fører statistikk over dødsulykker med fritidsbåt. Tallene omfatter alle dødsulykker med båt, og er derfor ikke viet drukningsulykker spesielt, men det er uansett gledelig at antallet dødsulykker med båt går ned.

I fem års perioden før 2014 var det i snitt 39 dødsulykker med fritidsbåt årlig, mens det i tiden fra og med 2014 har vært 31 dødsfall i snitt. I samme periode har også fritidsbåtflåten vokst, ifølge Båtlivsundersøkelsen, slik at antall dødsfall per båt er enda kraftigere redusert. Det gleder vi oss selvsagt over, og det er høyst sannsynlig at vestpåbudet har bidratt til den positive utviklingen. Nye og mer stabile båter kan også ha bidratt positivt, det samme kan bedre navigasjonsutstyr og kommunikasjonsutstyr. Nye bryggeanlegg med nødstiger bør også nevnes, slik vi så eksempel på under sommeren reportasjetokt. Vi synes også at ansvarlige og dyktige båtfolk må få sin del av æren. De relativt lave ulykkestallene på åpen sjø, forteller om båtfolk som kan sine saker. God risikovurdering er når alt kommer til alt aller viktigst for sikkerheten på sjøen.

Vi har alltid ment at vestbruk er fornuftig på sjøen, selv om vi har uttrykt skepsis til oppblåsbare vester. Når vi har stilt spørsmål ved vestpåbudet er det likevel først og fremst med tanke på at et mindretall av drukningsulykkene her i landet skjer i forbindelse med båtlivet. Da må det finnes andre tiltak for å få ned det totale antallet drukningsulykker, som dessverre har hatt en negativ utvikling etter vestpåbudet.