25 druknet fra båt i fjor – 27 har møtt samme skjebne så langt i år

Dette til tross for markant mindre båtbruk – kan være tilfeldig, sier fagsjef drukningsforebygging, Tanja Krangnes.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 druknet 25 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt, hittil i år har 27 omkommet på samme måte. På samme tid rapporterer Redningsselskapet om «markant nedgang i antall oppdrag». I perioden 1. mai til 1. september i 2022 ble det på landsbasis gjennomført 17 prosent færre oppdrag enn året før.

I tillegg har havner og fyllestasjoner langs hele kysten rapportert om færre besøkende, og mindre salg drivstoff, sammenlignet med foregående «pandemi-år».

Vi har spurt fagsjef drukningsforebygging i Redningsselskapet, Tanja Krangnes, om hva hun tror kan være årsaken bak denne «skurringen» – mellom lite båtbruk, og høyt antall druknete i fritidsbåtulykker:

– Det er fremdeles mange som bruker båt - både på sjøen, i elver og innsjøer. At det har vært flere drukningsulykker i år enn de to foregående årene kan være tilfeldig, og ikke en trend, men det er det for tidlig å si noe om.

Krangnes skriver videre:

– Så langt i år har det vært to fritidsbåtulykker med to omkomne i hver, og det har for første gang på flere år vært ulykker der barn har omkommet fra båt. Det er også drukningsulykker med utenlandske turister, etter to «pandemi-år» uten. Mange av årets drukningsulykker relatert til fritidsbåt er dessuten fall mellom båt og brygge/land-ulykker, særlig i første halvår da det var kaldt i vannet, skriver Krangnes.

Videre spør Båtmagasinet Krangnes om hvordan arbeidet med å redusere antall druknete går:

– Tiltakene i handlingsplan mot fritidsbåtulykker for perioden 2019 – 2023 er viktig for dette arbeidet, og må følges opp med en oppdatert plan når perioden går ut. Det jobbes også godt med å få bedre kunnskap om fritidsbåtulykker, mener Krangnes.

Vi spør deretter hva som vil bli vektlagt fremover i arbeidet med å redusere antall drukningsulykker fra båt, Krangnes svarer:

– Det er viktig at alle aktører som driver med drukningsforebygging er koordinerte og jobber sammen, for å få best mulig effekt av tiltakene. Redningsselskapet er med i Sakkyndig råd for fritidsfartøy, som ledes av Sjøfartsdirektoratet. Vi er også med i Klar for sjøen-samarbeidet, og har den årlige Løft Blikket-kampanjen sammen med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. I år er også paraplyorganisasjonen Flyte, som skal koordinere det drukningsforebyggende arbeidet i Norge, opprettet. Her jobber mange organisasjoner sammen for å få på plass en offentlig nullvisjon og handlingsplan for alle typer drukningsulykker, uansett om det skjer fra båt, under bading eller på tur langs vann, avslutter Krangnes.

FAGSJEF DRUKNINGSFOREBYGGING: Tanja Krangnes

Lang vei til nullvisjon

Foreløpig er vi langt unna å nå regjeringens lovede visjon om null drukningsulykker. Til tross for at trenden over tid viser noe reduksjon i antall druknete, så ser vi nå at kurven flater ut.

Overrepresentert i statistikken er eldre menn. I tillegg ser vi at ytterst få av drukningsulykkene skjer til sjøs i åpent hav. Nesten alle drukningsulykker fra båt skjer i kystnære områder, og ofte i umiddelbar nærhet til land, som ved fall mellom båt og brygge ved tillegging.

Høsten er her – vær forsiktig

Sommer og sol er nå blitt erstattet med høst og hummerfiske, med det følger kaldere vann og Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at det ofte er et oppsving i antall drukningsulykker i oktober. I en pressmelding som oppsummerer drukningsulykker i september skriver RS om båtbruk på høsten:

– Gode forberedelser er viktig enten du skal på hummerfiske, padle kajakk eller gå tur langs sjø eller vann utover høsten. Planlegg turen, og tenk alltid på sikkerhet i forkant av en vannaktivitet

Det er spesielt det kalde vannet som gjør at båtliv på denne årstiden er risikabelt.

RISIKABELT?: Hummerfiske, som skjer sent på året når vannet er kaldt og været ustabilt, har opp gjennom årene tatt mange liv.

Redningsselskapet, underskrevet Tanja Krangnes, deler følgende informasjon i samme pressemelding:

– Når vanntemperaturen er under 15 grader reagerer kroppen med kuldesjokk. Det betyr ukontrollert gisping, noe som gjør at du kan puste inn mye vann og drukne. Om du er klar over at kuldesjokket går over, er sjansen mindre for at du får panikk. Da kan du heller bruke energien på å få kontroll på pusten og holde deg flytende. Så kan du legge en plan for hvordan du skal berge deg selv.

Drukning er ikke slik du ser på film, se video fra Redningsselskapet som viser hvordan drukning faktisk skjer: