Båtjuss, Båtmagasinet 1 2021:

SOM DEN ER: Motorreparasjon til 30 000 kroner på en båt fra 1976 gir neppe rett til heving, mener vår jus-ekspert. (ILLUSTRASJONSFOTO: ATLE KNUTSEN)
SOM DEN ER: Motorreparasjon til 30 000 kroner på en båt fra 1976 gir neppe rett til heving, mener vår jus-ekspert. (ILLUSTRASJONSFOTO: ATLE KNUTSEN)

Kan selger fraskrive seg ansvar når båten er solgt som den er?

Etter å ha krysset av at båten er «solgt som den er» måtte motoren repareres for 30.000 kroner. Kan selger med det fraskrive seg ansvar?

Publisert Sist oppdatert

Vi har kjøpt en eldre plastsnekke, en 1976-modell, for 85 000 kr. Båten var annonsert på finn.no og ble kjøpt av en privatperson. I kontrakten er det krysset av for at båten ble kjøpt «som den er», men det er ikke krysset av for problemer med verken motor, skrog eller andre forhold. I tillegg ble båten markedsført med at motoren var nyoverhalt i 2019. Allerede på første tur etter vi overtok båten, oppsto det likevel problemer og motorstans. Vi fikk båten på verksted, og det viste seg å være feil på motoren som må repareres. Totalt er tilbudet fra verkstedet for utbedring på ca. 30 000 kr. Verkstedet mener båten vil fungere fint etter dette. Vi har henvendt oss til selgeren om dette, men han peker på at båten ble solgt «som den er» og fraskriver seg alt ansvar. Kan vi kreve at selger dekker verkstedregningen, eller kan vi heve avtalen?

Svar

Ved kjøp mellom privatpersoner reguleres kjøpet av kontrakten supplert med kjøpslovens alminnelige bestemmelser. Når dere i kontrakten har avtalt at båten selges «som den er» så innebærer det som utgangspunkt at dere som kjøpere overtar risikoen for alle feil. Kjøpsloven oppstiller likevel noen unntak. Det foreligger likevel mangel dersom båten ikke er i samsvar med de opplysningene som er gitt ved salget eller selgeren har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved båten som dere som kjøpere hadde grunn til å regne med å få. I begge tilfeller kreves det i tillegg at dette kan antas å ha virket inn på kjøpet. Jeg legger til grunn at motoren faktisk ble overhalt i 2019. I motsatt fall ville dette gitt grunnlag for mangel som følge av uriktige opplysninger. Dersom selgeren var klar over motorproblemer etter overhalingen, er dette i så fall en vesentlig opplysning som dere hadde grunn til å regne med å få. Om så var tilfelle kan det likevel være vanskelig å få avklart og bevist. Kan hende kan feilens art gi en pekepinn, men det kan likevel være vanskelig å bevise dersom selger sier at han ikke hadde noen problemer i sin eiertid. Det er imidlertid også slik at det foreligger mangel i slike tilfeller dersom båten kan sies i å være i vesentlig dårligere stand enn dere hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Her må det gjøres en konkret helhetsvurdering, og i deres tilfelle er opplysningen om overhaling i 2019 et sentralt element i denne vurderingen. Samtidig er en utbedringskostnad på 30 000 kr et relativt stort beløp sammenholdt med kjøpesummen. Dersom kjøpesummen i tillegg var sammenlignbar eller høyere enn tilsvarende båter som var annonser, så er det mye som tilsier at båten må anses å ha mangel, selv om den er solgt «som den er», uten at det nødvendigvis blir avgjørende her. I så fall vil dere i alle fall ha krav på prisavslag, som i praksis her vil tilsvare kostnadene ved retting.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Digitalt abonnement - 49 kroner per måned, første måned gratis

Bestill her

Digitalt abonnement - 495 kroner per år

Bestill her

Total abonnement - 949 kroner per år

Bestill her

Powered by Labrador CMS