Fem knop i 100 meters-beltet året rundt:

POSITIV GENERALSEKRETÆR: Stig Hvide Smith i KNBF.

KNBF positiv til nasjonal fartsforskrift

KNBF har behandlet saken i sin Sikkerhets- og utdanningskomite og konkluderer med at selve ideen om en nasjonal forskrift er god.

Publisert Sist oppdatert

Forslag til ny forskrift er utarbeidet av en «ekspertgruppe» bestående av byråkrater fra kun Samferdselsdepartementet og Kystverket, ikke Sjøfartsdirektoratet eller andre sentrale aktører.

Det dukker opp mange problemstillinger som må finne sin løsning, for eksempel om dette skal gjelde hele landet. Er det behov for slik regulering flere steder i midt- og Nord-Norge? Hvorfor er dette en forskrift som bare skal gjelde fritidsbåter, når det vitterlig er næringsfartøy som lager sjø? Og hvordan skal folk i seilbåt forholde seg,?

– Jeg er selv seiler og enkelte båttyper kan umulig holde fem knops fartsgrenser. Det er vår mening at denne forskrift ikke skal gjelde seilbåter. KNBF vil også ha unntak for motorbåter i tilknytning til organisert trening og kappseilas, sier Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF.

– Vi er for en nasjonal fartsgrense som ramme, men den må likevel lokalt tilpasses med hjelp av Kystverkets kompetanse. KNBF mener at problemene med fart er størst rundt havneanlegg og badeplasser. I øvrige områder mener KNBF at det er vanskelig å sette spesifikke fartsgrenser og at det er tilstrekkelig med krav om at det skal vises hensyn i disse områdene, legger han til.