Hurtigbåtsertifikat tvinger seg frem

FOR TIDLIG: - Det er for tidlig å spekulere i hva slags ressurser som eventuelt vil kreves av politiet dersom det kommer en endring på dette området, ifølge Politidirektoratet. (FOTO: ATLE KNUTSEN)
FOR TIDLIG: - Det er for tidlig å spekulere i hva slags ressurser som eventuelt vil kreves av politiet dersom det kommer en endring på dette området, ifølge Politidirektoratet. (FOTO: ATLE KNUTSEN)

- Umulig å håndheve uten et båtregister

Har du båt som går over 50 knop? Da er spørsmålet mer når enn om du må ta hurtigbåtsertifikat. For den dagen kommer, kanskje allerede i 2021, at du må bevise at du mestrer fartsbåten din. Men hvordan skal politiet håndheve påbudet? Må det et båtregister til?

Publisert Sist oppdatert

Det er på bakgrunn av flere ulykker at Sjøfartsdirektoratet, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har vurdert innføring av krav til høyhastighetskompetanse for førere av båter som kan kjøre raskere enn 50 knop. Direktoratet anbefaler at det innføres et krav om teoretisk og praktisk kurs med en avsluttende teoretisk eksamen.

- Høy fart gir økt fare for alvorlige ulykker, og det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

En god idé

- Nå skal vi vurdere direktoratets anbefaling om å innføre krav om høyhastighetsbevis. Visjonen er at det ikke skal skje ulykker med dødsfall eller hardt skadede, og da tror vi et høyhastighetssertifikat er en god idé, sier næringsministeren.

Det er for tidlig å si om de nye reglene vil være på plass fra og med 2021.

GRENSELAND: Flere faktorer kan påvirke fartspotensialet, som propellvalg og belastning. Grensedragningen for sertifikatkrav kan bli krevende. (FOTO: ATLE KNUTSEN)
GRENSELAND: Flere faktorer kan påvirke fartspotensialet, som propellvalg og belastning. Grensedragningen for sertifikatkrav kan bli krevende. (FOTO: ATLE KNUTSEN)

Etter forslag fra Sjøfartsdirektoratet vil de nye kravene også gjelde for førere av mindre fartøy med stor motorkraft og vannscootere, men her med et innslagspunkt på 40 knop. Det er også foreslått 18 års aldersgrense. Polititjenestemenn Båtmagasinet har snakket med, sier at vannscootere representerer en stor utfordring flere steder i landet, som for eksempel i nasjonalparker, hvor de har «portforbud». Råtassene er ikke enkle å få has på, de kan akselerere fra 0 til 100 kilometer i timen på et par sekunder og flere har en toppfart på 80 knop.

Politiet skal håndheve

Den dagen hurtigbåtsertifikatet er en realitet, er det opp til politiets sjøtjeneste å håndheve bestemmelsen. En oversikt laget av bladet Politiforum viser at det er i underkant av 30 politibåter i tjeneste langs norskekysten. Etter hva Båtmagasinet kan forstå er det bare noen få av dem som gjør mer enn 50 knops fart. Det er havnepolitiet i Oslo og Bergen som har versting-båtene, begge levert av Goldfish og med toppfart mellom 70 og 100 knop.

«Bare skifte av propell kan bety mange knop opp eller ned. Politiet vil få en nærmest umulig oppgave».

Pål Virik Nilsen

De fleste av politibåtene i Norge opererer over store områder. Båten som er stasjonert i Tønsberg, for eksempel, har aksjonsradius fra Drammen til Nevlunghavn, en distanse på 70 nautiske mil. Det tar to timer å komme seg fra den ene enden til den andre, da med en gjennomsnittsfart på 35 knop.

Det reises nå flere spørsmål om hvordan det er mulig å håndheve de nye bestemmelsene når de måtte komme. Det er mange gråsoner her. Er det krav til sertifikat for føreren av en båt som er lastet slik at den kun gjør 49 knop når den stanses for kontroll, en båt som gjør 51 knop med bare én person om bord? Hvordan skal det gjennomføres fartskontroll? Eller er det produsentens spesifikasjoner som er avgjørende?

For tidlig å spekulere

Seksjonssjef Lars Aune i Politidirektoratet sier til Båtmagasinet at det er for tidlig å spekulere på hvordan politidistriktene skal håndheve sertifikatbestemmelsene, om de kommer.

Deler Politidirektoratet Sjøfartsdirektoratet og andre instansers bekymring for et økende antall svært hurtiggående fritidsfartøy i Norge?

- Ja, som kontrollerende myndighet ser også politiet at det er utfordrende med det store antall fritidsfartøyer som finnes, hvorav et økende antall også utgjør et gradvis større farepotensiale ved stadig større motorstørrelser.

Dersom det blir vedtatt å innføre et hurtigbåtsertifikat for førere av båter som gjør mer enn 50 knop, skal dette håndheves av politiet. Foreligger det planer om hvordan dette eventuelt skal håndheves?

- Foreløpig er det ikke lagt konkrete planer for hvordan dette eventuelt skal håndheves. Vi deltar aktivt inn i arbeidet som ser på dette.

Har politidistriktene tilstrekkelig med mannskap og utstyr for å håndheve dette (dersom det blir vedtatt)?

- Det er for tidlig å spekulere i hva dette konkret vil innebære for politiets del. Det vil vi måtte komme tilbake til.

Tilføres politidistriktene større ressurser til denne sjøtjenesten?

- Det er for tidlig å si hvordan dette eventuelt vil påvirke politiets budsjetter.

Anser direktoratet at landets cirka 30 politibåter totalt er tilstrekkelig når også nye oppgaver som dette skal håndteres?

UMULIG: – Jeg tror politiet får en umulig oppgave om de skal sjekke om en båt bikker 50 knop eller ikke. Derfor tror jeg innføring av høyhastighetssertifikat på båt vil tvinge igjennom et obligatorisk båtregister, sier Pål Virik Nilsen. (FOTO: REDINGSSELSKAPET)
UMULIG: – Jeg tror politiet får en umulig oppgave om de skal sjekke om en båt bikker 50 knop eller ikke. Derfor tror jeg innføring av høyhastighetssertifikat på båt vil tvinge igjennom et obligatorisk båtregister, sier Pål Virik Nilsen. (FOTO: REDINGSSELSKAPET)

- Det er for tidlig å spekulere i hva slags ressurser som eventuelt vil kreves av politiet dersom det kommer en endring på dette området. Det vil vi i tilfellet måtte komme tilbake til, sier han.

«Båtregister må til»

Redningsselskapets fagansvarlig for fritidsbåt, tidligere verdensmester og racerbåtfører Pål Virik Nilsen, stiller spørsmål om det i det hele tatt er mulig å håndheve slike bestemmelser uten å innføre et komplett båtregister i Norge.

- Hvordan et påbud skal håndheves når skjæringspunktet er nøyaktig 50 knop? Bare skifte av propell kan bety mange knop opp eller ned. Politiet vil få en nærmest umulig oppgave, sier han. – Ikke minst fordi du ikke kan måle eksakt fart til sjøs på samme måte som i en radarkontroll på veien.

- Jeg tror derfor innføring av høyhastighetssertifikat på båt vil tvinge igjennom et obligatorisk båtregister. Registeret må også inneholde opplysninger om hvilke fartøy som krever formell førerkompetanse, uavhengig om den går i 48 eller 53 knop. Da er det modell og type som avgjør det spørsmålet, sier han. Pål er forøvrig veldig klar på behovet for opplæring for å føre en båt over 50 knop.

- Verken internett eller skolebenken gjør deg til en trygg og god båtfører. En praktisk del vil være svært vesentlig på veien til et høyhastighetssertifikat. En båt i 50 knop eller mer oppfører seg plutselig helt annerledes. Luftmotstand løfter skroget ut av vannet. Du har med sterke krefter å gjøre og da skal du som båtfører vite hvordan du skal håndtere båten.