NAVIGASJON: Grunnleggende plotterbruk

OPPFRISKNING: Det lønner seg å repetere de viktigste plotterfunksjonene i begynnelsen av sesongen.
OPPFRISKNING: Det lønner seg å repetere de viktigste plotterfunksjonene i begynnelsen av sesongen.

Funksjonene du bør øve på

Alle kartplottere har noen grunnfunksjoner som vi bruker hele tiden. Men kunnskapen kan ha blitt litt rusten gjennom vinteren, og derfor er det smart å repetere disse basisfunksjonene før den første turen på våren.

Publisert Sist oppdatert

En korrekt innstilt kartplotter som brukes riktig, er et trygt og bra navigasjonshjelpemiddel. Men, den forutsetter at brukeren er trygg på basisfunksjonene og kan betjene dem. Alle plottermerker har sine menyoppsett og plassering av de ulike funksjonene, men samtlige har de nødvendige basisverktøyene som bør sitte i fingrene når man legger ut på tur. Det er disse funksjonene det kan være lurt å friske opp kunnskapen om før du forlater havna. Ikke minst gjelder det riktig zoomnivå slik at man faktisk får med seg de nødvendige detaljene i kartet, og at kartet beveger seg i forhold til båtmarkøren som viser hvor båten befinner seg i kartet.

– Sett deg ned med en kopp kaffe og brukerhåndboken en halvtime om våren og repeter de viktigste funksjonene, er rådet fra Rolf Fossumstuen, som er salgsansvarlig for blant annet Simrad og Lowrance i Norge.

OPPFRISKNING: Rolf Fossumstuen i Navico anbefaler den som er usikker om å friske opp kunnskapen om plotterens basisfunksjoner før man legger ut på tur.
OPPFRISKNING: Rolf Fossumstuen i Navico anbefaler den som er usikker om å friske opp kunnskapen om plotterens basisfunksjoner før man legger ut på tur.

Finn skip

– Når du har sett gjennom kartet, det vil si beveget markøren rundt i kartet på skjermen for eksempel for å finne en havn, er det viktig å aktivere båtikonet igjen, slik at kartet beveger seg i relasjon til båten når du seiler videre, forteller Rolf Fossumstuen.

– Alle plottere har denne funksjonen, gjerne kalt «finn skip». Hos Simrad kalles den «Fjern markør», og når man trykker på denne funksjonen finner markøren automatisk tilbake til din posisjon.

FØLG BÅTEN: For at kartet skal følge båtmarkøren, og ikke båtmarkøren forsvinner ut av skjermbildet, er det viktig å kunne betjene «finn skip»-funksjonen. Hos Simrad heter den «Fjern markør».
FØLG BÅTEN: For at kartet skal følge båtmarkøren, og ikke båtmarkøren forsvinner ut av skjermbildet, er det viktig å kunne betjene «finn skip»-funksjonen. Hos Simrad heter den «Fjern markør».

Riktig zoomnivå

– Riktig zoomnivå er viktig for at man skal få med seg all viktig informasjon i kartet. Zoomer man for langt ut, spesielt i kombinasjon med en liten skjerm, kan informasjonen flyte sammen og man kan lett overse symboler som markerer for eksempel grunner, forklarer Fossumstuen.

– Har man en skjerm med en viss størrelse, gir to-skala visning med delt skjermbilde både en god oversikt samtidig som du ser alle detaljer tydelig uten å måtte bruke zoom-funksjonen, sier Rolf Fossumstuen.

VIKTIG: Spesielt i
trangt og grunt farvann
er det viktig å
zoome tilstrekkelig
inn slik at all informasjon
av betydning kan
leses.
VIKTIG: Spesielt i trangt og grunt farvann er det viktig å zoome tilstrekkelig inn slik at all informasjon av betydning kan leses.

Dempe belysning

Særlig tidlig eller sent på sesongen, kan det bli veldig mørkt på kvelden. Foruten alle andre sikkerhetshensyn man må ta ved navigasjon i lite lys, er det nødvendig å dempe bakgrunnsbelysningen på plotteren. Å stirre inn i en plotter med full bakgrunnsbelysning forstyrrer nattsynet. Derfor må bakgrunnsbelysningen på plotteren dempes ved navigasjon i mørket. De fleste plottere har tilgang til denne funksjonen via power-knappen.

NATTNAVIGASJON:
Skjermbildet viser nattpalett med egendefinert
fargevisning. Ved å velge nattpalett og
dempe belysningen unngår du å bli blendet i
mørket.
NATTNAVIGASJON: Skjermbildet viser nattpalett med egendefinert fargevisning. Ved å velge nattpalett og dempe belysningen unngår du å bli blendet i mørket.

– Pop-opp vinduet som dukker opp etter et lett trykk på powerknappen inneholder snarveier til mange nyttige funksjoner, blant annet regulering av skjermbelysning og valg mellom dag- og nattpalett, forklarer Fossumstuen.

Det kan forøvrig være lurt å øke belysningen igjen før man skrur av plotteren etter endt tur slik at man ser hva som står på skjermen når man skrur den på igjen i dagslys.

BLENDING: Med for sterk
bakgrunnsbelysning på kartplotteren
mister man lett nattsynet.
Derfor er det viktig å
kunne dimme ned lysstyrken.
BLENDING: Med for sterk bakgrunnsbelysning på kartplotteren mister man lett nattsynet. Derfor er det viktig å kunne dimme ned lysstyrken.

Autoruting:

Kun et hjelpemiddel

De fleste kartleverandører leverer nå automatisk ruteveiledning, forteller Fossumstuen. Han mener det er viktig å minne om at dette kun er et hjelpemiddel, og at det kan være risikabelt å stole blindt på denne funksjonen.

Autoruting er et veldig nyttig verktøy, men man må alltid gå gjennom den foreslåtte ruten og foreta justeringer før man navigerer etter den. Hvilken rute plotteren foreslår, avhenger blant annet av hvilke grunninnstillinger som er gjort for blant annet båtens dyptgående. Rutefunksjoner tar heller ikke hensyn til vær og vind og lokale forhold, og er derfor kun et hjelpemiddel som foreslår en omtrentlig rute fra A til B, avslutter Fossumstuen.

VEILEDNING:
Autorute-funksjonen
er kun en
veiledning, ikke
en sikker anvisning
av en trygg
seilingsrute.
VEILEDNING: Autorute-funksjonen er kun en veiledning, ikke en sikker anvisning av en trygg seilingsrute.

Vektorer

Kursvektorer (kursforlenger) er en nyttig funksjon som gjør det enklere å holde en stø kurs, men også å orientere seg, for eksempel mot et sjømerke, et nes eller et sund. En kursvektor vises som en linje fra din egen båt på skjermen. På de fleste plottere kan du velge å vise både en vektor for GPS-basert kurs og en for kompasskurs. På grunn av deviasjon og magnetiske kilder i nærheten av kompasset vil vanligvis disse vise noen grader forskjell.

I de fleste plottere må denne funksjonen velges ved første gangs oppsett. Kursforlenger settes på de fleste plottere opp i menyen «Kart» under «Innstillinger», hvor du kan velge både hvilke vektorer som skal vises og lengde på disse.

KURS: I kartet vises
to vektorer, en for
GPS-basert kurs, og
den andre for visning
av kurs fra kompass.
Forskjellen er cirka
10 grader på grunn av
deviasjon og magnetiske
kilder i nærheten
av kompass.
KURS: I kartet vises to vektorer, en for GPS-basert kurs, og den andre for visning av kurs fra kompass. Forskjellen er cirka 10 grader på grunn av deviasjon og magnetiske kilder i nærheten av kompass.