Eierløse båter

EIERLØSE: Båter som er etterlatt uten tilsyn og uten identifiserbar eier har blitt et sikkert vårtegn. Denne snekka lå i Porsgrunnselva.
EIERLØSE: Båter som er etterlatt uten tilsyn og uten identifiserbar eier har blitt et sikkert vårtegn. Denne snekka lå i Porsgrunnselva.

Finner ikke eierne – politiet auksjonerer bort båtene

Tilsynelatende eierløse båter er blitt et problem i mange havner. I Tvedestrand tok nylig politiet affære og fjernet to båter, melder Tvedestrandsposten.

Publisert

Ifølge avisen har Tvedestrand kommune i lengre tid forsøkt å rydde opp blant slitne båter i indre havn i sørlandsbyen. Kommunen har imidlertid ikke klart å finne eierne av en Solux og en Kragerø 24. Politiet har derfor definert båtene som hittegods og vil frakte dem bort for salg på auksjon, bekrefter Morten Tobiassen i politiet til Tvedestrandsposten.

Til avisen sier Tobiassen at båtene vil bli solgt på politiauksjon i regi av namsmannen.

Kan kreve erstatning

Båter som blir fortøyd til brygger og forlatt er tilsynelatende et økende problem, og flere lokalaviser har de senere årene meldt om at eierløse båter har blitt fjernet. Senest 21. april meldte Porsgrunns Dagblad (PD) om en seilbåt og en motorbåt som ligger på land og forsøpler på Herre i Bamble kommune.

KONSEKVENSER: Ifølge Porsgrunns Dagblad har Politi- og justisdepartmentet slått fast at grunneier kan kreve erstatning for kostnader ved fjerning.
KONSEKVENSER: Ifølge Porsgrunns Dagblad har Politi- og justisdepartmentet slått fast at grunneier kan kreve erstatning for kostnader ved fjerning.

Porsgrunns Dagblad skriver at hensatte båter er et problem for kystkommuner i hele landet, og at Politi- og justisdepartementet allerede i 1998 uttalte seg om det rettslige grunnlaget som kommunene kan nytte for å få fjernet småbåter som ligger på offentlige friluftsområder uten tillatelse. Ifølge PD slår departementet fast at grunneier kan fjerne båten, for så å kreve erstatning for eventuelle utgifter av eieren, og viser til følgende uttalelse: Hvis båter uberettiget er lagt i opplag på privat grunn, kan etter forholdene fjerning av båter ved selvtekt fra grunneiers eller den bruksberettigedes side være lovlig.