STADIG FLERE: Et økende antall vannscootere og raske fritidsbåter kompliserer trafikkbildet på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Eivind Haugstad Kleiven

Vil ha 30 knops grense for nytt sertifikat

Politidirektoratet, Kystverket og Miljødirektoratet vil ha lavere grense enn 50 knop for høyhastighetssertifikat på sjøen

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. juni 2023 innføres et krav om høyhastighetsbevis for å kunne kjøre fritidsbåter og vannscootere som kan gå i 50 knop eller mer.

I en pressemelding sier Norsk Friluftsliv at en styrking av regelverket er positivt, men at grensen er satt så høyt at det får lite å si for den reelle tryggheten til folk som ferdes på sjøen.

– Med denne lovendringen kan det kanskje se ut som at regjeringen virkelig styrker regelverket. Men når begrensningen først inntreffer for båter som er oppe i svimlende 90 kilometer i timen, vil det i praksis ha lite å si, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier

Norsk Friluftsliv mener grensen for høyhastighetsbevis bør settes ved 30 knop. Det mener også en rekke faginstanser, understreker Lier.

Politidirektoratet, Kystverket og Miljødirektoratet er blant de som har påpekt at knopsgrensen bør settes til en lavere hastighet. Hvorfor regjeringen ikke lytter til egne fagmyndigheter, er for oss uforståelig.

Strengere for vannscootere

Lier mener også regelverket for vannscootere bør bli strengere.

– Trafikkbildet er blitt betydelig endret bare på noen få tiår. Med stadig flere fritidsfartøyer med høy fart, er det stille og rolige sjølivet kommet under press. Alle skal kunne føle seg trygge på sjøen, og slik er det dessverre ikke i dag, sier Lier.

En undersøkelse gjort av Ipsos for Norsk Friluftsliv viser at hele 7 av 10 nordmenn mener det bør innføres strengere regler for vannscootere, slik som fartsgrenser eller begrenset ferdsel i verneområder. Flere enn seks av ti ønsker seg det samme for fritidsbåter, hevdes det i pressemeldingen.