BESTUMKILEN: - Det ter tragisk for båtfolket hvis båtplassene forsvinner i Bestumkilen, sier generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund Stig Hvide Smith. Båtplassene her koster en tidel av det du må betale hvis du skal leie båtplass privat i Oslo, sier Hvide Smith.
TRAGISK: - Det ter tragisk for båtfolket hvis båtplassene forsvinner i Bestumkilen, sier generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund Stig Hvide Smith. Båtplassene her koster en tidel av det du må betale hvis du skal leie båtplass privat i Oslo, sier Hvide Smith.

Båtplassene må bort

MDG vil fjerne 1700 båtplasser i Bestumkilen. – Tragisk, sier Båtforeningen og har laget valgkampanje på facebook, der de advarer mot å stemme MDG og heller gi sin stemme til båtvennlige partier.

Publisert Sist oppdatert

- Opplagsplassene på land og parkeringsplassene for bobiler må bort. I stedet blir det boliger, barnehage og grøntarealer for hele Oslos befolkning ved sjøkanten, sier Arne Olav Haabeth i MDG. 

Dersom reguleringsplanen som nå er avgitt av byrådet blir vedtatt i bystyret, betyr det at 1500 opplagsplasser og 200 båtplasser vil forsvinne i Bestumkilen. Samtidig må det ærverdige Kongelig Norsk Båtforbund som ble grunnlagt i 1911 finne seg andre lokaler.

- Tragisk for båtfolket

- Dersom dette går gjennom vil det være tragisk for båtfolket, sier Stig Hvide Smith. Det vil gjøre det mye vanskeligere for folk flest å skaffe seg båtplasser i Oslo. Vi er en iddell organisasjon der mye av arbeidet skjer på dugnad. Jeg vil anslå at en båtplass her koster en tidel av det en privat båtplass koster å leie i Oslo. Det pussige er jo at de partiene som tradisjonellt har kjempet for vanlige folks rettigheter, nå vil at båtplassene bare skal bli for rikfolk. I realiteten vil dette bety slutten for båtplasser i Bestumkilen. 

Båtvalgkampanje på nett

Nå har forbundet laget en kampanje på facebook der de advarer mot å stemme Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt, og heller stemme på båtvennlige partier som Høyre. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Folkepartiet.

-Åpner opp sjøkanten for hele Oslo

-Reguleringsplanen for Bestumkilen er avgitt av byrådet, sier Arne Olav Haabeth. Nå skal bystyret avgjøre. Planen betyr at opplagsplassene på land og parkeringsplassen for bobiler må bort. Den vil i stedet åpne for boliger, barnehage, og næringslokaler. Ikke minst vil reguleringsplanen gi store friarealer, byrom og grøntområder for hele Oslos befolkning ved sjøkanten. 

I Oslo er vi nesten ti mennesker for hver meter sjølinje. De sjønære tomtene bør derfor brukes til boliger og friarealer for folk flest. 

Det kommer en tid hvor vi båtfolk må spørre oss selv om det er riktig at hver og en skal ha sin egen båtplass i Oslo, på kommunale tomter. Kanskje er det mer fornuftig å lage mer bærekraftige ordninger som for eksempel båtdeling og dermed også behov for færre båtplasser slik at flere Oslo-borgere får friere tilgang til kysten vår. Som kystkommune har Oslo forsvinnende liten kystlinje i forhold hvor mange som bor her, slutter Haabeth.