Båtliv for dummies

Bli kjent med sjøens kardinalmerker

Du har sikkert sett de gule og sorte stakene langs kysten, men vet du hva de betyr? Dette er viktig for sikker ferdsel.

Publisert Sist oppdatert

Kardinalmerkene markerer hvilken himmelretning du skal passere dem på. Vi snakker om nordmerke, sørmerke, vestmerke og østmerke. Dette er staker eller bøyer som markerer at det er grunt på innsiden, altså at det er grunt på sørsiden av en nordstake og omvendt. Du skal altså passere nord for et nordmerke, øst for et østmerke, sør for et sørmerke og vest for et vestmerke (se illustrasjon).

Nedenfor har vi en plansje som viser hvordan merkene ser ut med farger og kjegler, og vi anbefaler alle som ferdes på sjøen å pugge karakteristikkene etter beste evne. Her er det også tegnet inn lyssignalene på merkene (bøyene) om natten. (Last gjerne ned denne på mobilen så du raskt kan ta den fram etter behov).

Plutselig står staken der foran båten, og da er det godt å vite på hvilken side man skal passere. Særlig litt større båter og seilbåter risikerer å smelle kraftig på grunn om styrmann tar feil her.

Les også: Grønn stake om styrbord

Du må også kjenne himmelretningene for velge riktig passasje, og det kan være krevende å huske på merkets karakteristikk og samtidig ha oversikt over hva som er sør, nord, øst eller vest der du befinner deg. Et kompass er til god hjelp i en slik situasjon. Når sola skinner kan også den vise vei, så lenge du vet at sola står i sør midt på dagen (vi er ikke her nøyeregnende på sommertid).

En av grunnene til at vi oppfordrer alle til å studere kartet før de legger ut på tur i ukjent i farvann, er nettopp at da kan man forberede seg på merker som dukker opp og i ro og mak planlegge hvordan man skal passere. Det som er enkelt når du har godt tid ved brygga, kan bli svært krevende i en stresset situasjon med knapp tid på sjøen.                     Se hele videoserien Båtliv for dummies her