Båtjuss:

AVVIKENDE: Kundene falt for båtens spreke uttrykk, men da den ble levert var hverken setetrekk eller konsoll som avtalt. Båten på bildet har ingen tilknytning til saken.
AVVIKENDE: Kundene falt for båtens spreke uttrykk, men da den ble levert var hverken setetrekk eller konsoll som avtalt. Båten på bildet har ingen tilknytning til saken.

Båtjuss: Uenighet etter kjøp av ny båt

Det er ikke bare innholdet i et skriftlig avtaledokument som avgjør hva som er avtalt. Omstendighetene rundt avtaleinngåelsen vil også ha betydning. Dette gjelder også båtkjøp.

Spørsmål:

Vi var i lokalene til en båtforhandler og så på flere fine nye båter, og snakket med en båtselger der. Etter å ha blitt vist flere forskjellige båter var det en spesiell båt vi falt veldig for. Denne båten likte vi godt og den passet utmerket for familien. Vi likte spesielt styrekonsollen som ga denne båten et unikt uttrykk. Vi synes også de spesielle setetrekkene gå båten et sprekt uttrykk og sa til selgeren at «sånt vil vi ha», mens vi pekte på setetrekkene. Vi sa derfor til selgeren at båten var utmerket for oss og at vi gjerne bestiller en med sånn styrekonsoll og setetrekk. Avtale om kjøp ble inngått og det ble avtalt at vi kunne hente båten på sjøen. Mer ble ikke sagt eller gjort før vi hentet båten. Da vi imidlertid hentet båten måneder senere viste det seg at verken styrekonsollen eller setetrekkene var det samme som den vi ble vist hos forhandleren. Vi sendte selger e-post om dette. Selgeren svarte at vi hadde fått det vi hadde avtalt. Selgeren mente det ikke var snakket noe spesielt om styrekonsollen eller setetrekk. Det stod ingenting i avtalen om dette. Med en annen styrekonsoll og annet setetrekk får båten et annet uttrykk enn vi hadde forestilt oss og bestilt. Vi hadde aldri bestilt den båten vi fikk, og opplever hele situasjonen som skuffende. Har vi krav på en sånn båt som vi så hos båtforhandleren med denne typen styrekonsoll og setetrekk?

Vi synes også de spesielle setetrekkene gå båten et sprekt uttrykk og sa til selgeren at «sånt vil vi ha», mens vi pekte på setetrekkene.

Svar:

Kjøp og salg mellom en båtforhandler og forbruker reguleres av forbrukerkjøpsloven. Etter forbrukerkjøpsloven § 15 skal båten «være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen». Er ikke båten i samsvar med avtalen, foreligger en mangel i henhold til forbrukerkjøpsloven § 16. Båten i seg selv kan være helt i orden og ellers en fin båt, men det foreligger en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven dersom den ikke er i samsvar med det som følger av avtalen. Avtalen dere imellom må da tolkes. Den skriftlige avtalen er et utgangspunkt, men også bare et utgangspunkt. Det heter i forarbeidene til forbrukerkjøpsloven at «henvisningen til avtalen ikke bare omfatter en skriftlig avtaletekst, men også partenes forutsetninger og andre forhold rundt det enkelte kjøp». Dette må også omfatte muntlige utsagn, selv om disse kan være vanskeligere å bevise. For de utsagn som er gitt, må det også vurderes om de er tilstrekkelig konkrete og objektive til å være rettslig bindene.

Den skriftlige avtalen vil altså ikke nødvendigvis være avgjørende for hva som legges til grunn for å være avtalt. Andre omstendigheter rundt avtalesituasjonen vil ha betydning. Det dere ble vist hos båtforhandleren, vil også være relevant i spørsmålet om hva som er avtalt. Det heter også i forbrukerkjøpsloven § 15 at hvis ikke annet følger av avtalen skal tingen «ha egenskaper som selgeren har vist til ved å legge frem en prøve eller modell». Om dere også presiserte at dere ville bestille båt med denne styrekonsollen og slike setetrekk, vil det være det som ble avtalt. Når det imidlertid blir uenighet om dette i ettertid oppstår det et bevisspørsmål – som i ytterste konsekvens må avgjøres av en domstol.

Den skriftlige avtalen vil altså ikke nødvendigvis være avgjørende for hva som legges til grunn for å være avtalt. Andre omstendigheter rundt avtalesituasjonen vil ha betydning.

Dersom den ene parten har hatt mulighet og oppfordring til å sikre beviset for en faktisk omstendighet, mens den annen ikke har hatt tilsvarende mulighet eller oppfordring, vil bevistvil gå ut over den parten som kunne og burde ha sikret beviset. Dette kalles bevissikringshensynet. Når det er tvil om hva som er avtalt mellom en næringsdrivende og en forbruker, vil utgangpunktet være at det er den profesjonelle selgeren som har størst ansvar for å klargjøre en salgsavtale og sikre bevis. Med andre ord vil slik bevistvil gjerne slå ut i forbrukerens favør. Samlet sett er det derfor gode grunner for å komme til at båten ikke er levert som avtalt i deres tilfelle.

Foreligger det en mangel så åpner forbrukerkjøpsloven opp for å gjøre krav gjeldende som følge av mangelen. I forbrukerkjøpsloven § 29 heter det at «forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering)». Dette innebærer at selger sørger for at båten får den type styrekonsoll og setetrekk som avtalt, enten ved en retting av båten eller omlevering av en helt ny båt. Hvis det viser seg at selgeren ikke kan levere det som er avtalt, kan forbrukeren heve kjøpet, «unntatt når mangelen er uvesentlig», etter forbrukerkjøpsloven § 32. Her kan det ha betydning at et prisavslag ikke vil rette opp i kontraktsbruddet, da det var båtens estetiske uttrykk som var avgjørende for kjøpet. Dette blir imidlertid en konkret vurdering.

Har du juridiske problemer med båtlivet?

Båtmagasinet i samarbeid med Zenit Advokater kan hjelpe deg. Advokatene Pål S. Jensen og Daniel Wikstøl tar opp juridiske problemstillinger for båtfolket og besvarer spørsmål to timer i uken. Båtmagasinet tilbyr abonnenter med båtrelaterte jusspørsmål gratis telefonkonsultasjon hver tirsdag og torsdag mellom klokken 09.00 og 10.00. Henvendelser via båtjuss.no besvares på telefon med inntil én times gratis bistand. Skriftlig svar innenfor én time kan avtales for 1.200 kroner inkl. mva. Annen juridisk bistand etter nærmere avtale. Zenits advokater treffer du på telefon 33 31 67 68. Relevant juridisk stoff for båtfolket finner du også på www.båtjuss.no. Her kan advokatene kontaktes skriftlig og du kan få inntil én times gratis advokatbistand.