Test: Autorouting

TILPASSET: Vår rute via Möcklösund og østover mot Torhamn i skjærgården utenfor Karlskrona i Sverige. På det digitale sjøkartet fra Garmin ser man hvordan systemet har foreslått en trygg rute som er tilpasset båtens dyptgående.
TILPASSET: Vår rute via Möcklösund og østover mot Torhamn i skjærgården utenfor Karlskrona i Sverige. På det digitale sjøkartet fra Garmin ser man hvordan systemet har foreslått en trygg rute som er tilpasset båtens dyptgående.

Autorouting veileder deg gjennom skjærgården

Velger du riktig sjøkart, kan samtlige av de store plottermerkene tilby automatisk veiledning, såkalt autorouting. Vi har testet funksjonen i tre 9-tommere fra Garmin, Raymarine og Simrad. Særlig rutepresentasjonen på skjermen skiller funksjonene fra hverandre.

Publisert

Vi er vant til det fra bilnavigatorer og mobiler: Tjenesten som veileder oss fra A til B. Denne funksjonen har først de senere årene blitt vanlig også i kartplottere i båt, men for å få funksjonaliteten må man velge riktig sjøkart. Autorouting er et nyttig hjelpemiddel når man skal planlegge seilasen, men man skal ikke stole blindt på teknologien og algoritmene – som ikke alltid foreslår optimal rute.

SIKKERHET: Før man tar i bruk veiledningsfunksjonen må man legge inn visse data om båten; dyptgående, høyde og i enkelte tilfeller også bredde.
SIKKERHET: Før man tar i bruk veiledningsfunksjonen må man legge inn visse data om båten; dyptgående, høyde og i enkelte tilfeller også bredde.

For å få mest mulig ut av systemene, må man før bruk definere båtens dyptgående og høyde over sjøen i plotterens innstillingsmeny. Disse verdiene er avgjørende for at kartplotteren skal kunne beregne den sikreste leia mellom to punkter, som deretter presenteres i kartet som en linje i en viss farge. I noen av systemene er denne fargen klart mer lettlest enn i andre.

Når man er underveis og navigerer etter den foreslåtte ruta, men avviker fra forslaget og for eksempel risikerer å komme inn på grunnere farvann, så får man opp en markering og en kurs tilbake til den ruta systemet foreslår at man skal følge.

Ruta som presenteres har litt ulikt utseende og farge avhengig av hvilke digitale sjøkart som de ulike plotterne bruker. Sjøkartene vi har testet kommer fra Garmin, C-map og Navionics. Garmin kaller sitt system for ”autoveiledning” (Auto Guidance på engelsk), Raymarine ”Autorouting” og Simrad ”Dock to Dock”.

JUSTERING: De to bildene viser ruteforslag fra Garmin. På bildet til venstre ser vi at ruta ligger svært nær en lysbøye, hvilket ikke er noe problem i dagslys. Vil man justere ruta for å ha mer høyde ved navigering, for eksempel i mørke, tar man tak i det blå symbolet og trekker streken bort fra bøyesymbolet.
JUSTERING: De to bildene viser ruteforslag fra Garmin. På bildet til venstre ser vi at ruta ligger svært nær en lysbøye, hvilket ikke er noe problem i dagslys. Vil man justere ruta for å ha mer høyde ved navigering, for eksempel i mørke, tar man tak i det blå symbolet og trekker streken bort fra bøyesymbolet.

Enkel prosedyre

TYNNERE STREK: I Raymarines kartplotter markeres ruteforslaget på denne måten med en strek og røde firekanter. Også her har vi flyttet ruteforslaget og lagt det øst for Elfviksgrund.
TYNNERE STREK: I Raymarines kartplotter markeres ruteforslaget på denne måten med en strek og røde firekanter. Også her har vi flyttet ruteforslaget og lagt det øst for Elfviksgrund.

Prosedyren for å betjene funksjonen er enkel i samtlige systemer. Om man går ut fra båtens posisjon, trenger man bare å legge ut et veipunkt for ankomststedet. På skjermen dukker det da opp valgmuligheter, som ”lag en automatisk rute”. Klikker man på dette valget så skaper systemet en rute på skjermen mellom de to punktene. Som nevnt innledningsvis, har hvert system litt forskjellig utseende på denne streken eller ruteangivelsen. Garmin har en lilla og ganske bred strek, C-map har en tynn, svart strek med piler som angir rutas retning, og Navionics angir sin rute med en tynn strek i ulike farger avhengig av om den foreslåtte ruta er trygg eller om det finnes advarsler underveis. Når man går gjennom ruta før man legger avgårde, og ser at en del av den foreslåtte ruta havner for nær grunner eller sjømerker, så kan man enkelt flytte på streken til tryggere farvann ved hjelp av fingeren på berøringsskjermen.

MANUELT: Om man vil lage en rute som går gjennom et sund der dybden er mindre enn den sikkerhetsmarginen vi har lagt inn, så kan man gå inn manuelt og legge inn veipunkter på denne måten. Etter at man har passert, så starter den automatiske veiledningen igjen.
MANUELT: Om man vil lage en rute som går gjennom et sund der dybden er mindre enn den sikkerhetsmarginen vi har lagt inn, så kan man gå inn manuelt og legge inn veipunkter på denne måten. Etter at man har passert, så starter den automatiske veiledningen igjen.

Funksjonen for automatisk ruteveilednig finnes imidlertid ikke i alle digitale sjøkart, og ønsker man tilgang på denne funksjonen må man kjøpe riktig kart fra de ulike produsentene. Når du kjøper plotter, bør du derfor forsikre deg om at kartet har denne funksjonen.

Test med tre nye plottere

Vi har testet automatisk veiledning i tre nye 9-tommers kartplottere fra Garmin, Raymarine og Simrad sammen med representanter for hvert av merkene. Garmin var tidlig ute med veiledningsfunksjon. Garmin har den klart beste markeringen i sjøkartet, og ruteforslaget er lett å flytte dersom man ønsker å korrigere den avtegnede ruta som blir foreslått automatisk.

ENKELT: Garmin har et veldig enkelt brukergrensesnitt for sin autoveiledning i form av hurtigvalg i den øvre delen av skjermen.
ENKELT: Garmin har et veldig enkelt brukergrensesnitt for sin autoveiledning i form av hurtigvalg i den øvre delen av skjermen.

En annen bra funksjon med Garmins system er de intuitive valgene som kommer opp på skjermen. Man trenger ikke å gå inn i flere menyer, men kan enkelt gjøre sine valg direkte på skjermen så snart man har lagt ut et veipunkt. (Se bilde 7).

På Raymarines kartplotter presenteres ruteforslaget med en litt tynnere strek, og hver kursendring markeres med et firkantet symbol som man kan ta tak i på berøringsskjermen og flytte rundt dersom man vil juster ruta. Markering av ruta fungerer greit, men en noe tydeligere angivelse hadde vært en fordel – ikke minst i områder hvor det er mye annen informasjon i sjøkartet eller man har valgt et detaljnivå i innstillingene med mye informasjon.

Ulike farger

ULIKE FARGER: Automatisk veiledning i en plotter fra Simrad. Her markeres ruteforslaget i ulike farger. Grønt betyr sikker rute, gult indikerer at det finnes advarsler underveis og rødt at det finnes farer lengre frem.
ULIKE FARGER: Automatisk veiledning i en plotter fra Simrad. Her markeres ruteforslaget i ulike farger. Grønt betyr sikker rute, gult indikerer at det finnes advarsler underveis og rødt at det finnes farer lengre frem.

I Simrads kartplotter markeres ruteforslaget med tynne streker i ulike farger avhengig av hvor trygt ruteforslaget er. Den grønne streken markerer en trygg lei, en gul strek angir at det er farer underveis og en rød strek marker farlig lei. Idéen bak denne funksjonen er bra, men den kan bli litt forvirrende sammen med alle andre fargede symboler i et digitalt sjøkart. Her er det således ekstra viktig at man rensker bort all uvesentlig informasjon når man brukes ruteveiledningen. Dette gjør man i undermenyene, hvor det er flere valgmuligheter for hvilket detaljnivå man ønsker i sjøkartet.

Veiledningsfunksjonen er en god hjelp ved planlegging og praktisk navigasjon, ikke minst i skjærgårdsområder der det kan være krevende å planlegge en rute i kartet. Man skal imidlertid være kritisk til den ruta som blir foreslått, og alltid visuelt gå igjennom ruta på plotteren og eventuelt justere den slik at man har vurdert den som sikker før man starter seilasen.