Vestpåbudet har ingen effekt, mener båtfolket.
Vestpåbudet har ingen effekt, mener båtfolket.

Ber regjeringen endre vestpåbud

Seilerne og motorbåtfolket ber politikerne endre vestpåbudet fra i fjor.

Publisert Sist oppdatert

I en felles høringsuttalelse til Nærings- og Fiskeridepartementet tar Norges Seilforbund (NSF) og Kongelig Norsk Motorbåtforbund (KNBF) til orde for endring av loven om påbud om bruk av flytevest i båter under åtte meter, som ble innført i fjor.

Vestpåbudet ble i fjor vedtatt med knappest mulig margin av Stortinget. I høringsbrevet skriver de to forbundene at de respekterer de folkevalgtes beslutning, men ber om vesentlig begrensninger i påbudet. De fastslår i uttalelsen at dagens påbud ikke har noen positiv effekt.

 

Til sammen representerer de to forbundene ca 60.000 norske båtfolk, og begge forbundene mener at vestpåbudet som ble innført bommer på målet om økt sikkerhet på sjøen. Norges Seilforbund var mot vestpåbud også som medlem av utvalget bak Sjøfartsdirektoratets rapport om sikkerhet for fritidsbåter fra 2012, som ligger til grunn for vestpåbudet.

Fart

Båtfolket tar til orde for et påbud basert på reelle risikofaktorer, og forslår at påbudet skal gjelde når ett av følgende kriterier oppfylles:

• Båten gjør en fart over grunnen av 20 knop eller mer

• Ved lys- eller siktforhold som tilsier lanterneplikt

• Når fører er alene om bord

• Om vinteren (i perioden 01.11.- 30.04).

– Etter at tallene på forulykkede i flere år lå relativt stabilt på ca 33 årlig, opplevde vi i 2014, som var det siste året før flytevestpåbudet ble innført, en gledelig reduksjon til 28 omkomne. Etter påbudet fikk vi en negativ utvikling i ulykkestallene. Komplett ulykkesstatistikk fra Sjøfartsdirektoratet viser en økning på nærmere 29 prosent sammenlignet med 2014, og ni prosent sammenlignet med tiårsperioden. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne et nivå som overstiger 2015-tallet, skriver KNBF og NSF.

Klare

– Det fremgår videre at flytevest faktisk var benyttet eller ikke hadde betydning for utfallet i så mye som 40 prosent av dødsulykkene.

Selv om noen kanskje vil hevde at man må se en utvikling over tid, så er disse tallene i seg selv så tindrende klare at man åpenbart kan konkludere med at lovendringen med flytevestpåbud fra 01.05.2015 ikke har hatt noen som helst effekt, i alle fall ikke i positiv retning.

Selv om lovendringen ble vedtatt med knappest mulig flertall, må vi akseptere at lovendringen kommer som resultat av en demokratisk fattet beslutning, i tråd med stortingsflertallets ønsker om et lovpåbud om bruk av flytevest. Det anses derfor som lite realistisk å arbeide for en reversering av selve loven, noe vi i respekt for de demokratiske prinsipper derfor heller ikke her vil ta til orde for, skriver de to forbundene i høringsuttalelsen.

De to forbundene konkluderer med at deres forslag samlet sett vil gi en mer balansert lovgivning, som vil virke mer treffsikkert som sjøsikkerhetsfremmende tiltak, og i betydelig mindre grad enn i dag utfordre folks rettsfølelse.

Les hele brevet fra Norges Seilforbund (NSF) og Kongelig Norsk Motorbåtforbund (KNBF) her.

 

Powered by Labrador CMS