Sogn og Fjordane får skjærgårdstjeneste

UTVIDES: Med etableringen i Sogn og Fjordane dekker nå Skjærgårdstjenesten kysten fra Sverige til Møre og Romsdal.
UTVIDES: Med etableringen i Sogn og Fjordane dekker nå Skjærgårdstjenesten kysten fra Sverige til Møre og Romsdal.

Fra svenskegrensa til Møre

Fra vinteren 2021 er Skjærgårdstjenesten på plass også i Sogn og Fjordane. Dermed dekker Skjærgårdstjenesten hele kysten til og med Møre og Romsdal.

Publisert

- Innføringen av en skjærgårdstjeneste i Sogn og Fjordane betyr at vi kan gjøre natur langs kysten bedre tilgjengelig for friluftsliv, samtidig som vi tar vare på sårbare områder og sikrer ordninger for innsamling av søppel og marint avfall, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

For Sogn og Fjordane vil driftsbidraget til staten være cirka 700 000 kroner i 2021. I tillegg kommer inntil to millioner kroner til innkjøp av båt. Med etableringen i Sogn og Fjordane dekker Skjærgårdstjenesten nesten hele kysten i Sør-Norge.

I tillegg til å drifte friluftsområder, bidrar Skjærgårdstjenesten til å ta vare på kystnaturen gjennom oppsyn, vegetasjonsrydding, pleie av naturtyper, fjerning av marin forsøpling, oljevernberedskap og reparasjon av brygger og andre anlegg.

Skjærgårdstjenesten ble etablert i Oslofjorden i 1992, og har senere blitt vesentlig utvidet.