Norwegian Grand Prix med miljøkonferanse

Under Norwegian Grand Prix stevnet i Arendal ble det i går arrangert en miljøkonferanse på kulturhuset i Arendal. Ordfører i Arendal Kommune Toril R. Larsen var blant deltakerne.

Publisert

Det var et kompetanserikt panel som møttes under gårsdagens konferanse. Det var representanter fra WPPA (Offshore Class 1 organisasjonen), IOTA (førerorganisasjonen), UNEP (United Nation of Environment Program), Daglig leder i NGP, Kommunikasjonsansvarlig i NGP, Generalsekretær i NMF og sist med ikke minst presidenten i UIM (Det internasjonale båtsportforbundet).

 

President Dr. Raffaele Chiulli fra UIM var første taler ut. Han forklarte at de akkurat har kommet i gang med miljøarbeidet. 3.mai i år lagde de en strategisk plan hvor miljø er en av  hovedfokusområdene. De har startet en egen klasse, som heter Formula Future, der de må ha en egen miljøgodkjenning for å få kjøre. De har som målsetning  å kjøre på minst 10 % bioetanol innen 2010. De satser på å minske luft- og vannforerensingen, minske støynivået, effektivisere logistikk og transport, avfallssortering og respekt for fredede områder. De har fokus på fair play og at deltagerne innen båtsport bruke sykkel eller går for å komme seg frem.

 

Det er 3. gang det arrangeres miljøkonferanse i forbindelse med Grand Prix-stevnet, og Daglig leder Svein Elgvin i Norwegian Grand Prix tok ansvaret seriøst, og satser hardt på å gjøre en best mulig jobb også miljømessig. Også WPPA og IOTA tar miljøspørsmålet seriøst.

 

Norges Motorsportforbund har utviklet en egen miljølogo og har begynt å miljøsertifisere medlemsklubbene sine. Generalsekretær Roy N. Wetterstad fortalte at Norwegian Grand Prix var de første som har fått sertifisering til å bruke NMFs grønne logo. Han sa videre at NMF har lært mye av det internasjonale motorsykkelforbundet og deres satsing på miljø og motorsport. De har også økt satsing på elektriske motorsykler.

 

Raffaele Chiulli avsluttet med å si at han ikke kommer til Arendal neste år dersom han ikke har oppnådd sine mål på miljøfeltet…

Powered by Labrador CMS