Fotomontasje Stadt Skipstunnell
STEIN GÆRNE: Kjøperne står i kø for å sikre seg massene til nye industriområder, hoteller og kaianlegg.

Alle vil ha stein fra Stad

Kystverket skal bygge verdens første skipstunnel. Over fem millioner tonn stein er allerede revet bort.

Publisert Sist oppdatert

Dimensjonene i Stad skipstunnel er massive, og totalt skal det tas ut ca. 3 millioner kubikkmeter fast fjell, som tilsvarer ca. 5.4 millioner kubikkmeter sprengte steinmasser, av tunnelen.

– Stad skipstunnel er først og fremst et sjøsikkerhetsprosjekt, men synergiene av tunnelen er mange. Stein fra skipstunnelen kan gi flere nye næringsareal i området rundt Stad og mange nye arbeidsplasser, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad.

I kommunene rundt skipstunnelen er det mangel på steinmasser og interessen blant potensielle mottakere er stor. Vanylven kommune har fem mottakssteder som ønsker steinmasser, Stad kommune har seks, mens Kinn kommune har sju. I tillegg finnes det en liste med reservetiltak i Sande kommune.

Mange gode tiltak

Kystverket var nylig rundt i disse kommunene og besøkte næringsaktører som ønsker å få steinmasser fra Stad skipstunnel.

– Her er det mange gode tiltak, som vil gi mange nye næringsområder og arbeidsplasser i regionen. Vi ser at skipstunnelen kan være med å skape nye kaier, moloer, nye næringsarealer, utvidede fabrikklokaler, hotell, badeland, ja, det meste. Dette passer godt inn i vår bestilling om å optimalisere prosjektet mest mulig og vi ønsker derfor å legge til rette for god gjenbruk av steinmassene, sier Skjeppestad.

Totalt er det altså ca. 5,4 millioner kubikkmeter sprengt stein som skal ut av skipstunnelen. Planen er at omtrent halvparten skal benyttes i nærheten av tunnelen, til entringsområdene og til nye kommunale næringsområder i Kjøde og Lesto, mens planen er at den andre halvparten skal fordeles til å utvikle nye eller eksisterende hamner og næringsområde i kommunene rundt skipstunnelen. Totalt sett er det kommet inn ønsker om mer steinmasser enn det som skal tas ut av tunnelen.