Tollerne tar ikke pinseferie:

AKSJONERER: Det forventes knallvær og stor aktivitet på sjøen i pinsen. For å møte trafikken øker Tolletaten sin tilstedeværelse til sjøs, i en samarbeidskontroll med Kystvakten.

Varsler storstilt tollaksjon

I pinsehelgen vil Tolletaten og Kystvakten sammen gjennomføre en større kontrollaksjon langs kysten for å sjekke lystbåttrafikken.

Publisert Sist oppdatert

Aksjonen vil strekke seg fra Halden til Langesund, med et fokus på trafikken blant fritidsreisende, skriver Tolletaten i en pressemelding.

– På sjøen er det ingen rød og grønn sone som de reisende er vant til når de passerer grensen andre steder, men det er de samme reglene som gjelder til havs som på land. I samarbeid med Kystvakten får vi dekket et størst mulig område, slik at vi får informert og kontrollert båtfolket som krysser grensen i pinsen, opplyser områdeleder i Tolletaten, Tim Gurrik.

Reisende i lystbåt som har varer å fortolle, enten det er alkohol eller tobakk over kvoten eller «vanlige» varer over verdigrensen, plikter å deklarere disse. Også reparasjoner og service skal deklareres. Dette kan skjer ved å laste ned kvoteappen og bruke denne til å fortolle varene ved grensepassering, ved å uoppfordret deklarere varer og reparasjoner for Tolletaten til sjøs eller ved å kontakte nærmeste tollsted i kommunen der du går i land.

Under årets pinseaksjon vil grensen dekkes av fartøy fra både Kystvakten og Tolletaten for å observere og kontrollere grensekryssende båttrafikk. Som i tidligere år blir det et fokus på å informere publikum om regelverket knyttet til reparasjoner av lystbåter i utlandet og plikten til å fortolle varer over kvoten.

– Vi vet at det er mange som benytter seg av muligheten til å gjennomføre reparasjon eller oppgraderinger av lystbåten sin i utlandet, og vi opplever jevnlig at det forekommer forsøk på å unndra seg merverdiavgift. Derfor er vi opptatt av å opplyse båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen, avslutter Tim Gurrik.

SAMARBEID: Under årets pinseaksjon bidrar Kystvakten med fartøyene KV «Nornen» og KV «Tor».

    Tollreglene:

  • For å være sikker på at du er innenfor kvoten kan du benytte Kvoteappen. Du kan fortolle varene direkte i appen før du passerer grensen. Blir du stoppet i kontroll viser du bare frem kvitteringen på fortollingen i appen.
  • Gjennomfører du reparasjoner på båt i utlandet og har vært ute av landet mindre enn 24 timer, skal du deklarere reparasjonen om den koster mer enn 3 000 kroner. Har du vært ute av Norge mer enn 24 timer er verdigrensen 6 000 kroner.
  • Har du kjøpt fritidsbåt i utlandet må du betale 25 prosent moms av totalverdien ved import. Tolletaten kan sjekke om fartøyet ble fortollet da det ankom Norge første gang.
  • Alle båter med en skroglengde fra 2,5 til 24 meter samt vannscootere skal være CE-merket. Unntaket er båter som var i bruk i et EU/EØS-land før 16. juni 1998.