Hummerforvaltning: Send ferske hummerfiskere på kurs!

Havforskere og Fiskeridirektoratet vil ha strengere restriksjoner på hummerfiske selv om det ikke er færre hummer enn tidligere, snarere tvert imot.

Publisert Sist oppdatert

Hummerbestanden har aldri vært større enn nå men for at den skal bestå så må nødvendigvis fisket reguleres strengere fordi det blir stadig flere og uerfarne fiskere. Fisket er i dag regulert etter et strengt regime. Forslag om registrering av hummerfiskere er derfor helt nødvendig. Jeg vil faktisk gå enda lenger og lage et minikurs for å få lov til å fiske etter havets kardinal slik at de som skal fiske kjenner alle regler og plikter.

Fredning av hummer over 32 cm er vel også greit fordi denne store hummeren bærer flere ganger så mye egg som en på 25 cm. Dessuten er yngelen til de store hunnene, når den slippes, større og yngelen har bedre overlevelsesevne. Den bunnslår seg raskere og dette resulterer i at hummerlarvene blir værende i området der hunnen slapp yngelen.

Tom Sollie: Leder i Norges Fritids- og småfiskerforbund.
Tom Sollie: Leder i Norges Fritids- og småfiskerforbund.
Hummer
Hummer