Statsbudsjettet 2023:

STYRKER HRS: Antallet redningsaksjoner øker og den sikkerhetspolitiske situasjonen er vanskelig. Regjeringen vil derfor styrke bemanningen på Hovedredningssentralen, som koordinerer redningsinnstatsen i Norge.

Styrker grunnbemanningen ved HRS

Hovedredningssentralen får mer penger i statsbudsjettet for 2023.

Publisert Sist oppdatert

Som en følge av både den spente internasjonale situasjonen og en stigning i antallet redningsaksjoner de siste årene, foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å styrke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralens avdelinger på Sola og i Bodø.

– Regjeringen vil trygge landet i den spente sikkerhetspolitiske situasjonen vi ser i våre nærområder. Norge har et stort ansvar for søk- og redningsoperasjoner til lands og til havs. Derfor styrker vi Hovedredningssentralen med 14 millioner kroner i årets budsjett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), i en pressemelding.

Hun trekker også frem at antall redningsaksjoner har hatt en jevn stigning de siste årene og at tempoet i redningsaksjoner har økt:

– Vi ser mer komplekse redningsaksjoner og sammensatte scenarier. Stadig flere blir reddet, men arbeidsbelastningen til de ansatte ved Hovedredningssentralen er stor.

Kravet om minimum to redningsledere på vakt til enhver tid har vært uforandret siden 1985, mens antall årlige hendelser er femdoblet. Direktør ved HRS, Jon Halvorsen, er derfor svært glad for regjeringens forslag:

– Vi har lenge ment at antall redningsledere ved HRS ikke er tilstrekkelig for å ha en forsvarlig grunn­bemanning ved de to operasjonsrommene til enhver tid. Ved å øke grunn­bemanningen reduserer vi risikoen for at kapasiteten i operasjonsrommene overgås, enten som følge av mange parallelle hendelser, eller én krevende hendelse som ikke lar seg håndtere med kun to redningsledere på vakt, sier Halvorsen til hovedredningssentralen.no