Etablerer ny skipslei

NYE MERKER: Kystverkets "Ov Ryvingen" merker i disse dager den nye hovedinnseilingen til Grenland. Her fra Gjeterøya ved Langesund.

Merker innseiling til Grenland

Skipsleia i Grenland er en av de aller mest trafikkerte i landet, og nå jobber Kystverket med merking av en helt ny lei i Gamle Langesund. Arbeidet med å åpne opp og tilrettelegge den nye leia har pågått siden vinteren 2020-2021, og nå i juli jobber Kystverkets «OV Ryvingen» med å få på plass navigasjonsinnretninger mellom Gjeterøya og Langøya.

Farvannet mellom Langesund, Helgeroa og Porsgrunn er idyllisk og variert med en rik skjærgård. I dette farvannet er også skipstrafikken blant de mest hektiske i Norge. Farleisprosjektet Innseiling Grenland, som ble igangsatt allerede i 2015, skal gi bedre framkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken i farleia inn til Grenland havn, og bidra til å redusere risikoen for uhell som kan føre skade på både liv og miljø, skriver Kystverket på sin hjemmeside.

Ferdig i september

Bakgrunnen for prosjektet Innseiling Grenland er den tunge satsingen for å utvikle Grenland havn til ei nasjonal servicehavn for enhetsgods med import til Østlandet og områder i Vest-Norge. På sikt vil dette medføre økt trafikk i innseilingen, skriver Kystverket, som nå er i den avsluttende fasen av prosjektet som ventes å være ferdig i september etter omfattende arbeider der en rekke grunner er fjernet og nye sjømerker etablert.

FJERNET GRUNNER: En rekke grunner er fjernet for å gjøre løpet gjennom Gamle Langesund (til venstre) til den. nye innseilingen til Grenland. Ett av dagens to hovedløp (via Helgeroafjorden og Kalven) til høyre er også utvidet.

Innseilingen til Grenland er i dag delt i to hovedfarleier; Kjørtingløpet og Kalvenløpet, og går gjennom kommunene Bamble, Porsgrunn og Larvik. Kalvenløpet er innseilingen via Helgerofjorden og Kalven. Slik innseilinga er i dag blir den beskrevet som komplisert, vanskelig og sterkt trafikkert. Området er også spesielt utsatt for tåke, og har også stedvis krevende strømforhold, ifølge Kystverket.