UTVÆR FYR: Det ble noen dager som fyrvoktere.

Kystverket endrer 1900 fyr

Fra 2019 skal Kystverket legge om sektorene på cirka 1900 fyrlykter.

Publisert Sist oppdatert

 Arbeidet med endre fyrlyktenes sektorer er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025.

– Prinsippene for anbefalingen er at når en sjøfarende stevner mot en fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød. Dette gjelder uansett hvilken retning man seiler i farleden, forklarer Per-Magne Rovde ved Kystverkets senter for farled fyr og merker.

Endringene av sjømerkene langs norskekysten er et ledd i arbeidet som Kystverket har igangsatt for omlegging av fyrlyktesystemet fra et særnorsk til den internasjonale IALA-standarden (International Association of Lighthouse Authorities).

Les også: Nå skal kysten merkes om (for Båtliv-abonnenter)

Les også: Nå skal kysten merkes om (for SEILmagasinet-abonnenter)

Kart

Enkelte sjømerker vil bli flyttet, fjernet eller modernisert for å gjøre merkingen mer intuitiv og oversiktlig. Endringen gir altså økt forutsigbarhet for de som ferdes på sjøen, melder Kystverket.

– De som ferdes på sjøen vil altså trenge noe mindre tid til kartstudering underveis i seilasen om natten. Men det er likevel viktig å understreke at god planlegging av seilasen fortsatt er viktig, for så vel de profesjonelle sjøfarende som de som ferdes i fritidsbåt. Og ikke minst; sørg for å ha oppdaterte sjøkart, understreker Per-Magne Rovde.

Se hvordan fyrsektorene endres på illustrasjonen her

Illustrasjonen viser hvordan sektorinndelingen vil endres ved omlegging til IALA-standard. Den ene delen viser før, og den andre etter. Dra den vertikale streken frem og tilbake for å se endringene

LANDEMERKET LANDEGODE: Vakkert beliggende ut mot Vestfjorden ligger fyret ved Landegode. Her tilbragte vi første natt med vår testbåt. Midnattsolgangsbris klokken tre om natten gjorde at vi måtte ut og forhale. Vinden kom plutselig kraftig inn ...