STRENGERE KRAV: Om få år blir alle norske sjørområder lavutslippssoner.

Skjerper utslippskravene i Norskehavet

Norskehavet er godkjent som nytt lavutslippsområde for skip som slipper ut NOx og SOx. Det nye regelverket trår delvis i kraft i 2026.

Vedtaket kommer ifølge Sjøfartsdirektoratet etter at Norge fikk stor støtte i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) for forslaget om etablere et nytt, stort lavutslippsområde i Norskehavet nord for 62. breddegrad.

NY SONE: De nye lavutslipssonene er markert med blått. Nordsjøen sør for 62 grader er allerede omfattet av strengere krav.

De som er bosatt i kystnære strøk i nord er mer utsatt for skadelige utslipp fra skip. Videre huser Norskehavet viktige matressurser, blant annet som gyteplass for verdens største torskebestand. 

Siden norske havområder sør for 62. breddegrad allerede er lavutslippsområder for NOx og SOx blir altså hele norskekysten snart et felles lavutslippsområde.

– Utslipp av NOx, SOx og partikler fra skip er vist å ha negative helseeffekter og er skadelig for miljøet. For å redusere utslippene og de negative effektene ønsker vi å innføre strengere krav til utslipp i Norskehavet, sier Vidar A.T. Thorsen, seniorrådgiver på internasjonalt miljø i Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet forventer at regelverket vil tre i kraft 1. mars 2026 ved at skip som bygges fra denne datoen må oppfylle NOx-nivå III kravene. Kravet om bruk av et drivstoff med et svovelinnhold på maksimalt 0,10 prosent blir først håndhevet fra 1. mars 2027.