Sverige:

Rydder opp i Østersjøen

Over 40 år etter havariet skal tankskipet «Rone» nå tømmes for tungolje.

Vraket er klassifisert som en de de største havmiljøtruslene i Sverige og arbeidene med å fjerne 200 000 liter tungolje starter i neste uke.

TS «Rone» havarerte på vei til Gotland i midten av februar 1981 og ligger på 98 meters dyp 28 km nordvest for Visby. Ifølge Havs- och vattenmyndigheten (HaV) viser undersøkelser at vraket så langt ikke har lekket olje og det ennå er i relativt god stand, dette takket være den lave saltholdigheten i Østersjøen.

Fordi vraket ligger på så stor dybde skal ikke dykkere foreta tømmingen:
– Selskapene som utfører arbeidet, danske JD Contractor og norske Miko Marine, vil i stedet bruke en ubemannet undervannsrobot, sier Fredrik Lindgren hos HaV, i en pressemelding.

På 98 meters dyp er vannet meget kaldt, noe som gjør oljen tyktflytende. Oljen må derfor varmes opp før det er mulig å pumpe den opp til overflatefartøyene.

Arbeidene forventes å ta et par uker, avhengig av vær og vind.