Fritidsfiske:

TRUET: Flere steder langs kysten er torsebestanden truet. Fra 1. januar til 30. april er det forbud mot all fiske langs flere steder langs kysten.

I disse områdene blir fiske forbudt etter nyåret

Etter nyåret i fjor ble all fiske forbudt i 14 definerte områder på Skagerakysten. Det samme skjer i år, frem til 30. april. Her er forbudsområdene.

Publisert Sist oppdatert

Fra midten av juni 2019 ble torskefiske forbudt langs kysten fra svenskegrensen til og med Telemarkysten. Vedtaket om forbud ble delt opp i to hoveddeler, der det da også ble innført forbud mot all fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrakkysten, i Oslofjorden og til grensa mot Sverige. Forbudet gjelder fra 1. januar til og med 30. april.

Bakgrunnen for forbudet er at forskning over lengre tid har vist at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Ifølge Fiskeridirektoratet er det spesielt lille i Oslofjorden og Skagerrakkysten. Fiskeforbudet gjelder for alle; både fritids-, turist- og yrkesfiskere. Fiske etter anadrom fisk som sjøørret og laks er ikke omfattet av forbudet.

– Fiske med flue innenfor forbudsområdene er derfor lov, mens annen tradisjonell fiske som for eksempel med pilk, slukt, teiner og line er forbudt, sier Oddvar Gabrielsen i Fiskeridirektoratet til Båtmagasinet.

Hvor mange år fiskeforbud fra 1. januar til og med 30. april vil vedvare er usikkert.

– Det blir nok videreført inntil videre til vi får sett hva slags effekt det har, sier Gabrielsen.

Se oversikt over områdene som har forbud mot fiske fra 1. januar til 30. april 2021. Forbudsområdene er merket rødt: