Statsbudsjettet 2024:

ET EVIGVARENDE ARBEID. Farledene langs kysten har blitt endret, forbedret og oppgradert i mange hundre år. I 2024 økes budsjettrammene for dette.

Flere nye farledsprosjekter

Regjeringen varsler at det vil bli satt i gang to nye farledstiltak i Vestland og Østfold i 2024.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektene kommer i tillegg til en rekke andre tiltak Kystverket allerede er i gang med. I alt vil det bli benyttet vel 615 millioner kroner til farledsutbedringer, samt for tiltak i fiskerihavnene Mehamn, Husøy og Kjøllefjord. Denne statsbudsjettposten er bortimot doblet sammenlignet med 2023-budsjettet.

Farledsutbedringer på 2024-budsjettet:

• Innseiling, Mo i Rana i Rana kommune. Planlagt ferdigstilt i 2026.
• Innseiling, Borg i Fredrikstad kommune. Planlagt ferdigstilt i 2026.
• Utdyping, Mortingbåen i Kinn kommune. Planlagt ferdigstilt i 2024.
• Innseiling, Florø i Kinn kommune. Planlagt ferdigstilt i 2025.
• Bognes-Tjeldsundet-Harstad. Planlagt ferdigstilt i 2026.
• Svolvær-Raftsundet, i kommunene Vågan og Hadsel. Planlagt ferdigstilt i 2024.

I tillegg går regjeringen inn for å bygge ytre molo i Vardø havn. Planleggingen skal gjøres ferdig raskest mulig slik at det kan settes av oppstartsmidler til prosjektet i 2024.