Miljøvennlig kollektivtransport:

NY-HELLESUND: Veteranrutebåten «Høllen» på vei til kai i Ny-Hellesund 17. mai i år.
NY-HELLESUND: Veteranrutebåten «Høllen» på vei til kai i Ny-Hellesund 17. mai i år.

Kristiansand satser på elektriske skyssbåter

De nye skyssbåtene som om to år skal trafikkere de veiløse skjærgårdsparadisene øst og vest av Kristiansand bør bli elektriske.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i en anbefaling fra kommunaldirektøren (rådmannen) til bystyret i Kristiansand. Ved siden av ordinære krav om tidsmessige fartøy med hensyn til sikkerhet, passasjerbekvemmeligheter og universell utforming, anbefales det altså også at de nye båtene får nullutslippsløsning.

Fylkeskommunedirektøren fremmer en tilsvarende sak til behandling i Agder fylkesting.

SNART EL-DRIFT: Mange av øyene i storkommunen Kristiansand er veiløse og trafikkeres av skyssbåter som en del av det offentlige kollektivtilbudet. På bildet: MS «Kalven». Nå ønsker kommunaldirektøren at båtene skal bli elektriske.
SNART EL-DRIFT: Mange av øyene i storkommunen Kristiansand er veiløse og trafikkeres av skyssbåter som en del av det offentlige kollektivtilbudet. På bildet: MS «Kalven». Nå ønsker kommunaldirektøren at båtene skal bli elektriske.

I dag trafikkeres øyrikene utenfor Kongshavn og Høllen av selskapet Skagerrak Navigation med skyssbåten «Hannibal» og isbryteren «Kalven». Strekningen Kongshavn - Randøyene vest for Kristiansand er primært en skolerute, men strekningen Høllen - Borøy - Skarpøy - Ny-Hellesund er svært mye brukt av både hyttefolk og fastboende. I tillegg opererer Skagerrak Navigation en taxibåt.

Ifølge nyhetsnettstedet www.n247.no løper dagens kontrakter frem til sommeren 2025, men allerede nå starter prosessen med nye kontrakter for neste periode. Det vil ta rundt 18 måneder å anskaffe og sette i drift nye båter, og fremdriften i anbudskonkurransen er tilpasset at det skal kunne være tid til å anskaffe ny båt for aktuelle tilbydere.

Om båtene skal blir elektriske må det også opprettes ladestasjoner i Kongshavn og Høllen. Disse er anslått å ville koste totalt 3,4 millioner kroner.

En ny kontrakt skal ha en varighet på ti år med opsjon for ytterligere fem år.