REDNING: Tiden det tar fra nødknappen blir trykket til hjelpen er på vei vil bli kraftig redusert med Galileo.

Raskere redning med nytt satellittsystem

EUs satellittprogram Galileo vil gjøre at det er snakk om minutter, ikke timer fra nødknappen blir trykket, til hjelpen er på vei.

UTBYGGING: I november blir ytterligere fire satellitter skutt opp. De vil 18 av 30 være på plass. Alle 30 skal være utplassert i 2020.

Galileo er Europas alternativ til GPS som er styrt fra USA. Galileo er et system av 30 satellitter som er under oppskyting. Det er alt skutt opp 14 stykker, og fire nye blir skutt opp i november. I 2020 skal alle være i drift.

Samfunnet er blitt så avhengig av et posisjoneringssystem at EU på 90-tallet fant ut at det var nødvendig å utvikle sitte egen, for å unngå å være avhenging av USA med GPS, eller Russland med sitt Glonass-system.

Mer presist

GPS har satelittene sine nær ekvator, noe som gir dårligere posisjonering langt mot nord. Galileo vil være lang mer presis i nordområdene. Galileo er et sivilt program, og utviklerne skal få en enklere vei til teknologien som vil ligge mer åpen.

Av de 30 satellittene vil 24 være operative, mens seks er reserve.

Raskere redning

– Den norske redningstjenesten har lenge deltatt i det internasjonale COSPAS/SARSAT-samarbeidet. Dette systemet har brukt satellitter i lave polarbaner til å detektere og posisjonere nødpeilesendere, og utvides nå med et nytt satellittsystem, står det på nettsiden til Hovedredningssentralen.

Det er EU-programmet Galileos satellitter, i middels høye omløpsbaner, som tas i bruk nå. Tiden det oppdage og finne posisjonen raskere til nødpeilesendere vil bli betydlig raskere. Det kan redde liv. I følge nettsiden til Galileo vil tiden det tar å fine signalet fra en nødpeilesender reduseres fra tre timer til bare ti minutter fra nødknappen blir trykket

Systemet detekterer nødpeilesendere både til sjøs (EPIRB), i fly (ELT) og personlige nødpeilesendere (PLB).

Også for navigasjon

Det kreves egen databrikke for å motta Galileo-signaler, noe som vil gjøre navigasjonen mer nøyaktig. Om du nå skal investere i kostbart navigasjonsutstyr, så bør du kjøpe utstyr som er klar for Galileo.

Du finner en liste av utstyr klart for Galileo her.

 

SAR: Både brukere av EBRIB og PLB vil bli reddet raskere når det europeiske posisjoneringssystemet er oppe å står.