60 PLUSS: Svært mange av dem som drukner er menn over 60 år, fastslår ny analyse av ulykker. Arkivfoto Båtliv

Det er gamlefar som drukner

Ni av ti som drukner er menn, og brorparten av dem er menn over 60 år, viser en ny analyse av drukningsulykker. – Hvem passer på bestefar?

De siste fem årene har 416 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, viser en ny rapport fra Redningsselskapet. I rapporten «Drukningsulykker i Norge 2019 – 2023» ser Redningsselskapet på hvem som drukner i Norge, samt når, hvor og hvordan ulykkene skjer. 

Fall fra land

Redningsselskapet også nærmere på de forskjellige ulykkestypene, der drukning etter fall fra land, fra fritidsbåt og under bading er de tre vanligste årsakene. Fire av ti drukningsulykker dreier seg om fall fra land, nær tre av ti knyttes til fritidsbåt (der også de fleste drukninger skjer nær land), og litt mer enn en av ti knyttes til bading.

Litt over en av ti drukningsulykker dreier seg altså om kvinner, og her er det fall fra land og bading som utgjør hele åtte av ti drukninger. For menn er også fall fra land viktigste enkeltårsak, men hele tre av ti drukner fra fritidsbåt.

Litt over halvparten av drukningsulykkene her i landet skjer på sjøen, de øvrige skjer i innsjøer og elver, viser rapporten.

Hvem passer bestefar?

– Hvem passer på bestefar? Kommenterer Skadeforebyggende forum, som oppfordrer alle til å ta en prat med bestefar om sikkerhet på og ved sjøen.

– Vi er som regel gode til å passe på barna når vi er rundt vann. Men hvem passer på bestefar eller gir han en vennlig påminnelse om å passe på seg selv også, undres Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum (Skafor).

Drukningsstatistikken fra Redningsselskapet forteller oss at 94 prosent av de 79 som druknet i 2023 var menn. Det var også slik at de 23 personene som omkom fra fritidsbåt var alle menn i alderen 19-94 år. I 2022 var 42 prosent av de som druknet 60 år eller eldre, og ni av ti var menn.

-Mange menn – i alle aldre – overvurderer ferdighetene sine, men det er kanskje særlig vanskelig å innrømme at kroppen endrer seg med alderen, sier Eva Vaagland. Dette gjelder også bading. Selv om man var en god svømmer i sine yngre dager, er det ikke noe automatikk i at man fortsatt er det tretti til førti år senere.

Skafor oppfordrer alle til å bry seg litt mer i sommer. Når du ser at bestefar skal ut på vannet, så spør om han har husket redningsvesten, og minn han på at han er et forbilde for barnebarna også.

Vannvettreglene

  1. Ha respekt for vann, vær og lokale forhold. Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig.
  2. Barn skal aldri bade alene. Pass godt på dine egne barn og følg med på andres.
  3. Bli kjent med bunn og dybdeforhold. Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent.
  4. Kjenn dine egne grenser. Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv.
  5. Ved ulykke; først varsle, så redde. Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til.
  6. Bruk redningsline eller livbøye ved redning. Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp. Redning fra land gir økt sikkerhet.
  7. Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt. Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle.
  8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Svømmeturen skal gå langs stranden. Søk ly hvis det blåser opp på båtturen.
  9. Husk at alkohol og annen rus øker risikoen for ulykker, og gjør deg dårligere i stand til å redde deg selv og andre.