KALDT: Mange omkommer etter nedkjøling. Illustrasjonsfoto fra arkiv.

Nedkjøling bak dødsfall på sjøen

Fall over bord og kantring er vanligste årsak til dødsulykker fra fritidsbåt. Halvparten av alle som druknet var nedkjølt.

Publisert Sist oppdatert

I fjor omkom 23 person i forbindelse med fritidsbåtulykker. Halvparten av ulykkene var forårsaket av kantring eller fall over bord.

Fellesnevner for mange av dødsulykkene var at de forulykkede var nedkjølt før de druknet. Nedkjøling går raskt i norske farvann. Britisk forskning viser at unge friske menn i Nordsjøen drukner i løpet av en halvtime i 13 graders vann i frisk bris. Bølger gjør det vanskeligere å puste, selv om man bruker flyteplagg. Med tørrdrakt klarere de seg i 2,5 timer.

Erfarne

Halvparten av de som omkommer i Norge har flyteplagg, men flyteplagget er ikke riktig tilpasset personen eller mangler skrittstropp, melder Statens Havarikommisjon for Transport (SHT). Det tok i snitt 45 minutter før ulykkene ble varslet. De fleste ulykkene skjedde fra båter under 26 fot og i avstanden 100 til 600 meter fra land. Ulykkene rammet både erfarne norske båtfolk og turister. Kun i ett tilfelle kunne man fastslå ruspåvirkning, fortalte Pål Brennhovd fra SHT.

SHT har gått gjennom alle fritidsbåtulykker i 2018 der noen har omkommet eller er savnet. Blant lærdommene er at de som forulykket ikke fikk varslet raskt nok om ulykken, de brukte ikke flytemiddel eller de hadde ikke på klær eller drakter som holdt dem varme.

Varsling

Vanntett mobiltelefon, VHF, personlig nødpeilesender, fløyte eller personlig nødpeilesender, er derfor blant hjelpemidlene som ifølge SHT kan bidra til å redde liv. Kommisjonen peker også på at redningsvest med skrittstropp, som snur den forulykkede i vannet, er viktig for sikkerheten. Sist, men ikke minst, er det avgjørende å ha bekledning som hindrer rask nedkjøling.

Blant fjorårets 23 dødsfall fra fritidsbåt var fem turister. SHT stiller spørsmål ved om utleie av båter til fiske gjøres på forsvarlig måte.

Kartleggingen av ulykkene bygger på informasjon fra hovedredningssentralene, politi, redningsmannskaper o.l., men uten at Statens Havarikommisjon (SHT) selv foretar utrykninger til ulykkessted eller intervju med berørte parter og vitner, melder SHT på sin nettside.