I tillegg til å kjøre med den mest økonomiske hastigheten, er det viktig å optimalisere trimmen på båter med påhengsmotor ved å justere vinkelen på påhengsmotoren slik baugen heves over vannet og vannlinjen forkortes.

Økonomifart er faktisk god økonomi

Det er mulig å halvere drivstofforbruket med rent skrog, god trim og rett gasspådrag.

Alubåtbygger Buster og motorleverandør Yamaha merker nok begge at kunder som ønsker seg ny båt ser litt ekstra på forbruket. Muligens er det derfor fabrikkene sammen kommer med tips til hvordan sommerferielommeboken kan få litt mindre bank når prisen på de edle dråpene nærmer seg 30-tallet.

– En uforsiktig fører kan enkelt doble båtens drivstofforbruk over samme avstand. Foruten kjørestilen er rent skrog en av de viktigste faktorene for lavt forbruk, sier Johan Finnberg, markedssjef i Buster.

Alle båter med powertrim har en knapp på gasspaken. Denne brukes ikke bare til å heve og senke motoren i havn, litt trim gir lavere forbruk og sikrere, mer komfortabel fart.

Det er en enorm fordel med et instrumentpanel der liter i timen kobles mot aktuell fart. Da kommer forbruket i liter per nautisk mil opp og gjør fininnstillingen lettere. Men de generelle rådene gjelder også båter uten avanserte instrumenter, og tipsene kan overføres for de fleste planende båter, uansett drivverk.

Optimaliser triminnstillingene

I tillegg til å kjøre med den mest økonomiske hastigheten, er det viktig å optimalisere trimmen ved å justere vinkelen på påhengsmotoren. For dette brukes det flere begreper: Ut/inn, mer/mindre, opp/ned, noe som kan være forvirrende. Her holder oss til «trim ned»; da kommer propellen nærmere akterspeilet mens baugen trykkes ned, og «trim opp»; da øker avstanden fra propell til akterspeil og baugen går opp. Dette samsvarer også med bryteren på trimkontrollen.

Båtdesigner Aleksi Juusti oppfordrer båteiere til å teste ulike triminnstillinger:

– Forskjellen kan være stor når du for eksempel kjører i forskjellige trimposisjoner på halvgass. Den optimale trimmodusen kan du finne ved å prøve forskjellige innstillinger.

Trim ned ved start, og straks båten begynner å komme opp i fart, bør drevet trimmes opp helt til motorstøyen begynner å endre seg og hastigheten øker. Samtidig kan du dra av litt på gassen. Ved for høy vinkel vil motorstøyen øke og båten går saktere selv om turtallet øker. Dette er et tegn på at propellen mister grep i vannet.

– Ved å eksperimentere med ulike trimnivåer er det lett å oppdage når båten beveger seg så effektivt som mulig, legger Kanerva til.

Trimmen bør også justeres under kjøring på grunn av endringer i vær- og bølgeforhold. Når du kjører mot bølgene, trim litt ned for gjøre turen mykere. Når du kjører med bølgene eller mot svært høye bølger, trim opp for å heve baugen litt, dette for å hindre båten i å «dykke».

Velg den mest økonomiske marsjfarten

Den mest økonomiske hastigheten når det gjelder drivstofforbruk, vil avhenge av det enkelte skrog i kombinasjon av påhengsmotor og propell. For eksempel er den optimale hastigheten for en Buster Lx, med Yamaha F60 og to personer, mellom 15 og 23 knop. Da er drivstofforbruket 0,5 liter per nautisk mil. Ifølge Yamahas egne tester kan forbruket for samme båt reduseres til kun 0,4 liter per nautisk mil med helt optimale triminnstillinger og rent skrog. Ved en toppfart på 30 knop øker forbruket til 0,7 liter per nautisk mil – nesten dobbelt så mye sammenlignet med en optimal marsjfart på rundt 20 knop.

Buster Lx er en 17-foter, og drivstofføkonomien for litt mindre og lettere båtmodeller er ikke like følsom for hastighetsendringer. For eksempel kan Buster S- og Buster M-modellene oppnå en drivstofføkonomi på 0,4 til 0,5 liter per nautisk mil over et bredere hastighetsområde. Men på også disse mindre modellene straffes feil hardt. For eksempel bruker en Buster S med Yamaha F30 og to passasjerer hele 0,8 liter ved en lav, uøkonomisk hastighet på seks knop. Når farten økes til mellom 17 og 23 knop, faller drivstofforbruket til det halve.

BÅTGLEDE: På tur med båtdesigner Espen Thorup, som bruker kontrollene aktivt.