Alt om CE-merking

Du skal kjøpe båt, eller leser en båttest, og som oftest kan du også lese båtens CE-sertifisering. Men hva betyr klassifiseringen mellom A og D? Her er oversikten!

Publisert Sist oppdatert

Siden 16. Juni 1998 har det vært krav om at fritidsbåter skal være CE-merket. Dette er et kav som gjelder i hele EØS-området, og det er produsentens ansvar at båten er CE-merket. Alle fritidsbåter med en skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket før de kan settes på markedet eller tas i bruk. Det vil si at om du importerer en båt selv fra et land utenfor EØS-området, må båten CE-merkes før den kan tas i bruk i Norge.

Unntak for CE-merking

Enkelte båter er likevel unntatt CE-merking:

- Fritidsbåter som er tatt i bruk i EØS-området før 16. Juni 1998. Dette er uavhengig av om hvor båten er produsert.

- Konkurransebåter (disse skal da være merket av produsenten).

- Historiske båter og båter bygget før 1950, eller tro kopi av slike båter.

- Selvbygde båter for eget bruk, så lenge byggeren eier båten i en periode på fem år fra den tas i bruk.

Egenimport

Med lave dollarkurs og generelt sterk kronekurs kan det være fristende å importere en båt selv, utenfra EØS-området. Er båten importert fra et tredjeland må båten CE-merkes, selv om den er til eget bruk. Fritidsbåter som importeres fra et tredjeland og ikke er CE-merket vil bli stoppet i tollen. Du får da valget mellom å gjennomføre en etterkontroll, med de kostnadene som måtte påbeløpe, eller å sende båten ut igjen av EØS-området. Denne etterkontrollen er ofte en omfattende og en dyr prosess. Dette skyldes at det skal utarbeides fullstendig teknisk dokumentasjon og gjøres beregninger som viser at båten tilfredsstiller kravene til CE-merking.

Ombygging

Hva om du endrer på båten, med for eksempel ombygging? Ifølge Sjøfartsdirektoratet anses båten da som ny, og båten må ha en ny samsvarsvurdering før den igjen kan settes på markedet. Det er derfor også forbudt å omsette en slik båt, og den vil være beheftet som en kjøprsettslig mangel. Det vil si at om selgeren ikke har opplyst deg om endringene og den manglende merkingen, kan du i verste fall kreve kjøpet hevet.

CE-skiltet

Når du skal kjøpe båt er det viktig å sjekke om båten har en produksjonsskilt med CE-merke. Dette skiltet skal være lett synlig og inneholde navn på produsenten, største tillate last (inkludert utenbordsmotor), maksimalt antall personer om bord, CE-klassifsiering, CE-symbolet pg eventuelt nummer til teknisk kontrollorgan.

Båtens ID-nummer

I tillegg må du sjekke om båten har en CIN-dode (et identifikasjonsnummer). Hvis båten er registrert i Småbåtregisteret eller Skipsregistrene er også koden registrert. Denne koden skal være varig innpreget utvendig på skroget, å styrbord side av akterspeilet. Faktisk forteller denne koden som består av 15 tall og tegn mye om båten. Hvis for eksempel koden er:

NO-FJO24112K203

NO står for landskode. NO står for Norge.

FJO er produsentens identifikasjon.

24112 er båtens serienummer

K er båtens produksjonsmåned. A er januar, B er februar også videre.

2 er produksjonsåret. I dette tilfellet 2 for 2002

03 er båtens modellår. Denne båten er en 2003-modell.

Skandinavisk språk

Alle fritidsbåter skal ha en brukerhåndbok med båtens tekniske spesifikasjoner, brukerforklaringer og begrensninger og kapasiteter. Denne brukerhåndboken skal følge båten når den selges.

Som et vedlegg til brukerhåndboken skal det også følge med en Samsvarserklæring. Dette dokumentet inneholder navn og adresse på produsenten, en kort beskrivelse om båten og en opplistning om hvilke standarder og normer båten er produsert etter.

Fra A til D

Når du leser tester i Båtliv, oppgis det ofte hvilken CE-kategori båten har. Båten er konstruert for å tåle en viss vindstyrke og bølgehøyde.

A er for havgående båter. De skal tåle en vindstyrke på mer enn 20,8 sekundmeter og en bølgehøyde på mer enn fire meter.

B er for båter til bruk utenfor kysten. De skal tåle til og med 20,7 sekundmeter og en bølgehøyde til fire meter.

C er for båter nær kysten. De skal tåle til og med 13,8 sekundmeter og bølger til og med to meter.

D er for båter i beskyttet farvann. De tåler mindre enn 7,7 sekundmeter i vindstyrke og til og med 0,3 meter i bølgehøyde.

Som en tommelfingerregel kan man multiplisere den signifikante bølgehøyden med 1,8 for å finne den maksimale bølgehøyden som båten er konstruert for.