SVERIGE: I Sverige ble det forbudyt å tømme septiken i sjøen i 2015. Der er det bygget ut mange tømmestasjoner.
SVERIGE: I Sverige ble det forbudyt å tømme septiken i sjøen i 2015. Der er det bygget ut mange tømmestasjoner.
RENERE: Vannet har blittbedre i Oslofjorden, men kan bli bedre.
RENERE: Vannet har blittbedre i Oslofjorden, men kan bli bedre.
SOMMER: Oslofjorden er grønn og blå sett fra høyden.
SOMMER: Oslofjorden er grønn og blå sett fra høyden.

Vil forby septiktømming i sjøen

PURA ønsker å forby tømming av septik fra fritidsbåter i Bunnefjorden. Et forbud vil løfte vannkvaliteten i Oslofjorden. 

Publisert Sist oppdatert
DEKK: For å tømme septiken fra en stasjon, må båten har muligheter for å tømme fra dekk. For eldre båter krever det en ombygging.
DEKK: For å tømme septiken fra en stasjon, må båten har muligheter for å tømme fra dekk. For eldre båter krever det en ombygging.

PURA er en organisajon som jobber for å løfte vannkvaliteten i området Follo og Oslo. De jobber for ett rene badevann, bedre drikke vann, og et hyggeligere nærområde for rekreasjon på sjøen.

Nå går Pura ut med et forslag om å forby tømming av septikken i sjøen etter modell fra Sverige. De mener at dette vil redusere forurensningen betydelig, da båtseptik inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og smittestoffer. Båtseptik kan medføre oppblomstring av giftproduserende alger og denne type utslipp har også en estetisk side.

Helst i hele landet

– Aller helst hadde jeg ønsket meg et nasjonalt forbud, men et forbud i hele Oslofjorden, vil være en god start, uttaler PURA-sjef Anita Borge i Østlandets Blad. I dag er hovedregel at septik kan tømmes i havet så fremst du er minst 300 meter fra land. Noen kommuner har innført totalforbud mot tømming av septik i havet. Nesodden er en av dem. Utfordringen for båtfolket er å vite hvilke kommuner som har et slik forbud.

Se til Sverige

I Sverige ble et forbud innført i 2015. Mange norske båter besøker svenske havner og har tatt tømmestasjoner i bruk. Mange fryktet lange køer ved svenske tømmestasjoner, men slik har de ikke blitt. Da SEILmagasinet snakket med havneverftet på Nord Koster langt ute på sesongen, var tømmeanlegget kun blitt benyttet ett få tall ganger.

Enkel tilpassing

Septiktankt er påbudt i Norge, men det er ikke krav om at den skal kunne tømmes fra dekk. Det må til for å benytte tømmestasjonene.

Ombyggingen blir beskrevet som enkel og billig i Østlandets Blad med henvisning til SEILmagasinet 2/2015.

 

LES: Nå må doen tømmes fra dekk