NYTTIG VERKTØY: I Kystverkets bølgevarsel finner man bølge- og strømvarsler for spesielt utsatte farleder langs hele kysten, som Karmsundet i Rogaland fylke.

Viderefører bølgevarsel-samarbeid

Kystverket og NORCE har inngått ny avtale om drift og videreutvikling av bølge- og strømvarsler for norske farleder.

– Tjenesten som begynte i det små på 2000-tallet, har nå utviklet seg til å bli en omfattende og utbredt tjeneste med varsler for bølger og strøm. Siden oppstarten har vi gått fra testområder til å dekke de aller mest utsatte farledene langs hele kysten ‒ slik det opprinnelige oppdraget var utformet, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Informasjonen er tilgjengelig i en kartløsning via nettstedet barentswatch.no og gir sjøfarende informasjon om bølge- og strømforhold inntil tre døgn frem i tid. Informasjonen er blant annet basert på innspill fra sjøfarende gjennom brukerundersøkelser. 

De neste fire årene får NORCE i oppdrag å utvide varslingen til enda flere områder. Også historiske varslingsdata skal integreres og gjøres tilgjengelige for brukerne. Strømmodellene vil videre bli verifisert av algoritmer som benytter automatiserte analyser fra kamera, skriver Kystverket i en pressemelding.

NORCE (Norwegian Research Centre) er et uavhengig forskningsinstitutt med røtter i Chr. Michelsen Institutt i Bergen.