Plast i havet

ANSVAR: I den nye kampanjen "Har du mista noko?" fronter skuespiller Helge Jordal kampen mot plastforsøpling av havet.

Ny kampanje mot marin forsøpling

Senter mot marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet starter nå en ny kampanje mot marin forsøpling. Kampanjen lanseres i Bergen 20. juni under navnet «Har du mista noko?»

Plast i havet er et av verdens store miljøproblemer og hvert år havner tonnevis av taustumper og plastbiter i havet. Mye av dette finner vi igjen langs kysten, men det meste blir værende i havet. Dette kan vi gjøre noe med, skriver Kystverket i en pressemelding.

De fire etatene Senter mot marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet har alle sine arbeidsoppgaver knyttet til havet og har gått sammen om en stor kampanje som skal rette søkelyset mot marin forsøpling og hva vi alle kan bidra med for å få bukt med all plasten som havner i sjøen, heter det i pressemeldingen.

Dårlige holdninger

Kampanjen tar sikte på å endre holdninger for å unngå at plastavfall havner i havet. Svært mye av taustumper, plastbiter og biter av fiskeredskaper havner rett og slett i havet på grunn av dårlige holdninger eller dårlige rutiner mens vi drive rmed andre aktiviteter på sjøen. Derfor spør kampanjen «Har du mista noko?», skriver Kystverket, som oppfordrer alle til å ta seg selv litt i nakken og bry oss litt mer og dermed bidra til å redusere mengdene med plastavfall i sjøen betydelig.

Båtmagasinet har ved selvsyn tidligere i år ved selvsyn kunnet konstatere hvor mye mikroplast man kan studere i et mikroskop i en helt vanlig sjøvannsprøve.

– Tenk gjennom hva du tar med deg på sjøen, sjekk tilstanden på utstyr du har om bord og vær bevisst på at du ikke skal miste noe. Klarer vi det, har vi kommet mye lenger mot et plastfritt hav, oppfordrer Kystverket.

– Det viktigste er å stanse tilførselen av uønsket plast. Først når vi alle er bevisste på at taustumpen skal i søpla og ikke på sjøen, vil vi se resultater av felles innsats og et renere hav, er kampanjens målsetting.

Helge Jordal fronter

Førstkommende mandag, 20. juni, lanseres kampanjen på Torgalmeningen i Bergen, hvor skuespiller Helge Jordal har en sentral rolle sammen med statssekretær Kristina Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet, sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, kystdirektør Einar Vik Arset og direktør Ann-Helen Ernstsen i Senter mot marin forsøpling.