Tips fra Torsken:

Torsken runder av vinterklargjøringen

Når de store jobbene er gjort gjenstår det som regel noe småplukk før båten er helt klar for vinteren. Her går Christine Tybring Torsk gjennom det du kanskje har oversett, blant annet sinkanoder og batterier. 

Det viktigste du gjør med batteriene før båten pakkes vekk, er å lade dem helt opp og koble fra kontaktene. Da risikerer du ikke at batteriene blir tappet på grunn av feil på det elektriske anlegget. Alle batterier har en viss selvutladning over tid, men gode batterier skal fint klare seg i noen måneder.

Sinkanoder eller offeranoder er bimetaller som korroderer lettere enn metallet på motoren. Disse bør byttes om halvparten eller mer er tæret bort. Skift også disse på høsten.

Se til at ledningene sitter ordentlig der de skal. Sjekk bensinfilteret. Dette kan ha forskjellig plassering fra motor til motor. De fleste er gjennomsiktige, slik at du kan se om det er kommet skitt inn. Om du har en veldig ny motor bør du sende den til merkeverksted for å opprettholde garantien. 

Ukentlig innslag 

I tiden fremover vil vi ukentlig publisere ett nytt tips fra Torsken. Se mer: