Statsbudsjettet 2023:

MANGLER PENGER: Redningsselskapet varsler at beredskapen svekkes om ikke bevilgningene økes utover den generelle prisstigningen. ARKIVFOTO

Redningsselskapet advarer om dårligere beredskap

Bevilgningene til Redningsselskapet blir kun justert for generell prisglidning i forslaget til statsbudsjett for 2023. Organsiasjonen varsler at dette vil redusere beredskapen.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Redningsselskapet vil ikke indeksreguleringen alene kompensere for økningen i de reelle utgiftene, og da særlig de galopperende drivstoffprisene. Men også lønnspress og sterk vekst i andre utgifter kan medføre at virksomheten reduseres.

Tilskudd over statsbudsjettet utgjør en stadig synkende andel av Redningsselskapets samlede kostnader til beredskap og forebyggende tiltak. Ifølge Redningsselskapet har tilskuddene sunket fra nær 27% i 2016 til litt over 21% i 2021. Og med dagens forslag til statsbudsjett havner tallet ned på 19,5% i 2023.

– Statsbudsjettet vil føre til svekket kystberedskap langs vår lange kystlinje dersom det blir vedtatt slik regjeringen foreslår. Redningsselskapet er avhengig av en økning i støtten ut over generell prisjustering for å opprettholde alle våre stasjoner fra nord til sør, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Kostnadsveksten har allerede ført til kutt i beredskapsinnsatsen for enkelte områder og Redningsselskapet ba derfor tidligere i år om en økning i tilskudd på 13 millioner kroner utover ordinær indeksregulering.

En økning i tilskuddet ville sikret at Redningsselskapet kunne garantere at kystberedskapen inn i 2023 ville holde seg på samme nivå som i inneværende år. Men dette skjedde altså ikke, og nå ber Redningsselskapet om at Stortinget tar fatt i saken.