VINDPARK: Vindturbiner gir strøm til øya Anholdt men gir utfordringer for seilere som vil krysse Kattegatt.

Krever ord med i laget om vindparker

Svenskene planlegger omfattende utbygging av vindkraft til sjøs. Nå ønsker båtfolket å bli hørt i planleggingen.

Publisert Sist oppdatert

Båtmagasinet har tidligere skrevet om vindkraftanlegget «Vidar», som kan skape utfordringer for båtfolk som skal krysse over mellom Norge og Sverige om de svenske utbyggerne får det som de vil. Anlegget vil bli plassert rett vest for Grebbestad og bli liggende fra drøye ti nautiske mil sør for Færder.

Anlegget planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner, og en totalhøyde på turbinene på mellom 260 og 340 meter. Til sammenligning er tårnet på Færder Fyr 43 meter høyt. Vindparken vil båndlegge et areal på 201 kvadratkilometer. Lignende anlegg planlegges nå flere steder langs kysten av Sverige, blant annet utenfor Sandhamn ved Stockholm.

Svenske og norske båtfolk er skeptiske til planene. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) skal drøfte havvindanlegg på forbundsstyremøte i mars.

Risikoanalyse

–Sekretariatets innstilling er at KNBF på generelt grunnlag, og av så vel sikkerhetsmessige som miljømessige grunner, ikke ønsker havvindanlegg, sier generalsekretær Stig Hvide Smith.

– Parkene påvirker miljøet for det aktive friluftslivet til sjøs der titusener oppholder seg i båt. Vi ønsker å være med tidlig i planleggingsprosessen og ønsker å se bedre risikoanalyser av hva parkene betyr for fritidsbåter, sier generalsekretær Fredrik Norén i den Svenska Krysserklubben, som representerer 40 000 medlemmer.

Kryssarklubben har i samråd med det Svenska Båtunionen og det svenske seilforbundet identifisert fem sikkerhetsrisikoer for fritidsbåter. Til sammen representerer foreningene i overkant av 300.000 medlemmer. Sikkerhetsrisikiene er:

  • Vansker i redningsaksjoner. Hvis en fritidsbåt havarerer eller av andre årsaker driver inn i en vindpark, blir det vanskelig å bistå med redningshelikopter eller redningsskip i en park.
  • Elektroniske navigasjonshjelpemidler kan bli påvirket.
  • Viktige naturhavner for båtliv skal ikke være underlagt fortøyningsforbud. Vi ønsker at det tas hensyn til naturlige havner slik at de ikke risikerer å bli forankret på grunn av kabling fra land til vindparker.
  • Viktig med koordinering av parkene. Mange kvadratkilometer med vannområder som drives av fritidsbåter blir berørt og risikerer å bli ufremkommelige.