Enorme vindmøller nær kysten

ENERGI: Svenskene vil produsere strøm midt i Skagerrak. Vindparken vil båndlegge et areal på 201 kvadratkilometer.

Planlegger vindturbinpark syd for Færder

Miljødirektoratet har fått varsel fra svenske myndigheter om planer for Vindpark Vidar, et anlegg som blir liggende helt opp mot norskegrensen.

Publisert

Vindkraftanlegget «Vidar» kan skape utfordringer for båtfolk som skal krysse over mellom Norge og Sverige om de svenske utbyggerne får det som de vil. Anlegget vil bli plassert rett vest for Grebbestad og bli liggende fra 10 nautiske mil syd for Færder. Anlegget vil starte vest for Koster, og strekke seg syd til Väderöarna.

DIGERT: Det planlagte anlegget vil ligge 34,4 kilometer syd for Hvasser. Her kan det komme opp mot 91 vindturbiner med en høyde på nærmere 340 meter.

Enorme dimensjoner

Anlegget planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner, og en totalhøyde på turbinene på mellom 260 og 340 meter. Til sammenligning er tårnet på Færder Fyr 43 meter høyt. Det gjør at vindparken blir godt synlig. Vindturbinene skal ha en flytende forankring, og de skal kunne produsere 5 500 GWh i året. Vindparken vil båndlegge et areal på 201 kvadratkilometer.

Det er Zephyr Vind AB som søker om å få bygge ut anlegget.

Miljøbekymring

Det skal nå utarbeides en konsekvensutredning for anlegget. I varslingsmaterialet er det vurdert at tiltaket kan ha følgende grenseoverskridende virkninger: fugler, marine pattedyr, arter som lever på bunnen nært anlegget, yrkesfiske, sjøfart og militære øvingsområder.

Anlegget er plassert vest for ruta til skipstrafikken.

Du finner mer info om det planlagte anlegget på Miljødirektoratets nettside.