Nordkaper er en utryddelsestruet bardehval.
Amerikanske myndigheter utreder nye fartsgrense på østkysten for å beskytte Nordkaper, som er en utryddelsestruet bardehval.

Forslag om ti knops grense i USA

Amerikanske myndigheter drøfter forslag om ti knops grense for båter over 35 fot langs østkysten av USA i store deler av året for å beskytte hval.

Publisert Sist oppdatert

Committee on Natural Resources, Subcommittee on Water, Power and Oceans i Representantenes hus i USA behandler nå et forslag som i praksis vil begrense hastigheten til båter over 35 fot til ti knop langs store deler av den amerikanske østkysten, melder Marine Industry News.

Det er National Oceanographic and Atmospheric Association (NOAA)som har foreslått de nye fartsbegrensningene av hensyn til hvalarten Nordkaper ((Eubalaena glacialis), en stor bardehval som er sterkt truet. Nordkaper er i praksis utryddet på østsiden av Atlanteren og det anslår at det kun finnes rundt 400 individer igjen av arten.

Kollisjoner med fartøy er en av to ledende årsaker til skade og død for Nordkaper, som er mørke i fargen og vanskelig å få øye på, svømmer sakte ved vannoverflaten og mangler ryggfinne.

I praksis vil forslaget fra NOAA begrense fartøy på 35 fot og oppover til hastigheter på ti knop langs store deler av den amerikanske østkysten - opptil 90 miles ut fra land - i opptil syv måneder av året.

Sist uke var representanter for fritidsbåt- og sportsfiskebransjen innkalt til høring om forslaget.

Industrien anslår at de foreslåtte begrensningene på båtbruken kan føre til tap av over 300 000 arbeidsplasser på tvers av båt, sportsfiske og båtturismesektoren. Fritidsbåt- og fiskeindustrien i USA omsetter årlig på 230 milliarder dollar (2300 milliarder kroner), opplyser den amerikanske båtbransjen.

Les mer om Nordkaper her