UTILGJENGELIG: «Det er underlig at der er folk at få til å besette en deslig post som fyrforvalterens på Thorbjørnskjær», skrev skribenten John Goodchild på 1800-tallet.
UTILGJENGELIG: «Det er underlig at der er folk at få til å besette en deslig post som fyrforvalterens på Thorbjørnskjær», skrev skribenten John Goodchild på 1800-tallet.

Torbjørnskjær: «Djeveløya» som viser vei inn Oslofjorden

Få farvann i Norge er mer værutsatt enn Oslofjorden utenfor Hvaler. Når uværet herjet som verst på fyrstasjonen Torbjørnskjær, kunne de finne sild på gulvet. Kanskje ikke så rart at fyrvokter Heinrich Welt i 1899 ønsket en journalist velkommen til «Djeveløya» - ei øy som i dag ligger forlatt og forfallen.

Publisert Sist oppdatert

Seiler du mot Norge fra Sverige er fyrlykten på Torbjørnskjær det første du møter på norsk side av grensen. Her, hvor Oslofjorden er på sitt bredeste, går skipsleia midt mellom Torbjørnskjær i øst og Færder i vest. På dagtid kan de høye bygningene på skjæret lett oppfattes som et krigsskip.

Vi har hørt det flere ganger, at vi med båt i Oslofjorden bare kan leke oss i beskyttet farvann. Det er en sannhet med modifikasjoner. Fyrstasjonen på Torbjørnskjær er en av de vanskeligst tilgjengelige langs hele kysten. Det skal være ekstremt stille og pent før det er mulig å ta seg i land på den lille, forblåste holmen, ofte omgitt av frådende hav. Selv på gode værdager kan det være en utfordring å gjøre landgang.

UBRUKELIG BRYGGE: Kaianlegget på øya var ubrukelig, men i fjellet nær vannkanten fant skipper Rune Hübner solide jernkramper som hans passasjerer kunne klamre seg til.
UBRUKELIG BRYGGE: Kaianlegget på øya var ubrukelig, men i fjellet nær vannkanten fant skipper Rune Hübner solide jernkramper som hans passasjerer kunne klamre seg til.
SVENSKEGRENSEN: Sammen med Færder fyr markerer fyret på Torbjørnskjær innseilingen til Oslofjorden. Samtidig er det et grensefyr mot Sverige.
SVENSKEGRENSEN: Sammen med Færder fyr markerer fyret på Torbjørnskjær innseilingen til Oslofjorden. Samtidig er det et grensefyr mot Sverige.

Vanskelig landing

– Vi kom oss i land på en speilblank, vakker sommerdag, men kan lett forestille oss utfordringene når sjøen fråder eller vinterstid med sjøen full av drivende isflak. Det hendte at postmannen måtte gi opp å nå fyret, og heller vente på bedre vær, sier kjentmannen og lokalhistorikeren Eivind Luthen som nylig besøkte den slitne, forfalne, fyrstasjonen. Eivind Luthen, religionshistoriker og forfatter, er en engasjert formidler av historie, ikke minst fra vikingtid og middelalder. I mange år har han oppsøkt kjente og ukjente fyr.

JERNKRAMPER: Disse bøylene gjorde det lettere å komme i land på øya hvor fyranlegget er sterkt preget av forfall.
JERNKRAMPER: Disse bøylene gjorde det lettere å komme i land på øya hvor fyranlegget er sterkt preget av forfall.

Restene etter det gamle kaianlegget på Torbjørnskjær er ubrukelig for landgang. Betongdekket er gjennomrustet og farlig å bevege seg på, men Eivind og hans følge satte sin lit til skjærgårskusken og taxibåtfører Rune Hübner. Han fant gode nok forhold til å komme inn med den store RIB-en sin, der det er solide jernkramper å klamre seg til.

Uten tilsyn

– Fyrbygningen var faktisk i bedre stand enn forventet, men inn i huset kom vi ikke, sier Eivind. Døra til underetasjen på assistentboligen sto åpen, rommene var preget av å ha stått uoppvarmet og uten tilsyn i 30 år, sier han.

– På 1800-tallet dominerte seilskutene, navigasjonsinstrumentene var primitive, «Yr.no» fantes ikke, nattestid lå landet i mørke, fyrstasjonene var få og lå ofte i stor avstand til hverandre. Skipsforlis var vanlig, sier Eivind. I 1803 ble det første sjømerket plassert på Torbjørnskjær, og i 1838 ble det bygd et lite hus av laftet tømmer. Med sjømerket raget det 11 meter i været. Fyret ble bygget i 1872. Det farlige farvannet, med forlis etter forlis, var med dette blitt tryggere, særlig nattestid. En uværsnatt i 1855 forliste fire skuter nær øya og ingen av mannskapene overlevde!

DET VAR ENGANG: Fyrvesenet la i 150 år ned masse penger og krefter på å holde Torbjørnskjær fyr oppe. Strategisk plassert, som det første de seilende møter etter å ha passert svenskegrensen, var den svært viktig for trygg innseiling i Oslofjorden.
DET VAR ENGANG: Fyrvesenet la i 150 år ned masse penger og krefter på å holde Torbjørnskjær fyr oppe. Strategisk plassert, som det første de seilende møter etter å ha passert svenskegrensen, var den svært viktig for trygg innseiling i Oslofjorden.

«Velkommen til Djeveløya»

– Noen nøkterne linjer i fyrdagboken anno 1888 forteller at ”Sjøen slo inn et vindu i fyrbygningen. Fant sild på gulvet». Det sier litt om sindig ro og realisme hos folkene som har betjent denne værharde utposten, sier Eivind og legger til;

– Det hendte at fyrvoktere også ble intervjuet i gamle dager. I 1899 fikk fyrvokter Heinrich Welt besøk av en journalist - og han ble ønsket velkommen til «Djeveløya».

– Her er tiden vår verste fiende, havet vår underholdning og livet er et mavespørsmål.

– Sommer og vinter, år etter år, har Torbjørnskjær kastet de lange, gule strålebuntene sine gjennom natten. Lyset fra fyret er lett å se med havets horisont i 360 grader. Støtt og urokkelig som selve skjæret det er bygd på, har den solide steinbygningen latt storm være storm og hav være hav, om det så sto i en røyk. Mange av dem som førte seilskuter har hatt god grunn til å velsigne Torbjørnskjær, eller Skjæret som de kalte det, sier historieformidleren.

NAUSTET: Mellom den gamle hovedkaia og slippen ligger blikkplatehuset Naustet. En liten skinnegang gjorde det mulig å få båtene i hus før uværet satte inn.
NAUSTET: Mellom den gamle hovedkaia og slippen ligger blikkplatehuset Naustet. En liten skinnegang gjorde det mulig å få båtene i hus før uværet satte inn.
HAVFRUEN: I 1992 malte kunstneren Egil Torin Næsheim en fire meter lang havfrue på sørvestre fasade av naustet på Torbjørnskjær. Vær og vind slet henne i stykker, derfor gjentok kunstneren verket sitt i sommer. Han er senere gått bort.
HAVFRUEN: I 1992 malte kunstneren Egil Torin Næsheim en fire meter lang havfrue på sørvestre fasade av naustet på Torbjørnskjær. Vær og vind slet henne i stykker, derfor gjentok kunstneren verket sitt i sommer. Han er senere gått bort.

Granittblokker

Tunge granittblokker ble hogd til av fanger på Akershus festning og fraktet til øya. Fyrbyggingen fikk lyktehus i gavlen som inkluderte linseapparat og tåkeklokke. Oljebod, smie og naust, alle i tre, ble også oppført - pluss en kraftig beskyttelsesmur på sørsiden av fyrbygningen. Den hindret imidlertid ikke at trebygningene ble vasket på sjøen av bølger og vind.

Men det var ikke bare stormer som rammet fyrstasjonen, sier Eivind. Et jordskjelv i 1904 rystet bygningene. Skjelvet hadde en styrke på godt over 5 på Richters skala, det største skjelvet som har rammet Norge i moderne tid. Det var også ved Torbjørnskjær krigen i Norge startet i 1940, da den norske patruljebåten «Pol III» havnet i kamp med den tyske torpedojageren «Albatross».

– Lenge fungerte Torbjørnskjær som familiestasjon, flere av fyrvokterne hadde store familier. På det meste har det vært 11 barn på fyret, i tillegg til to fyrassistenter. Et klasserom ble innredet i fyret, undervisningen sørget en innleid guvernante for.

«POL III»: Det var ved Torbjørnskjær krigen i Norge startet 8. april 1940, da «Pol III» havnet i kamp med den tyske torpedojageren «Albatross». Baugen på «Pol III» er i dag utstilt ved Torås fort på Tjøme.
«POL III»: Det var ved Torbjørnskjær krigen i Norge startet 8. april 1940, da «Pol III» havnet i kamp med den tyske torpedojageren «Albatross». Baugen på «Pol III» er i dag utstilt ved Torås fort på Tjøme.
FYRBYGNINGEN: Tunge granittblokker ble hogd til av fanger på Akershus festning og fraktet til øya. Fyrbygningen fra 1869 fikk lyktehus i gavlen som inkluderte linseapparat og tåkeklokke.
FYRBYGNINGEN: Tunge granittblokker ble hogd til av fanger på Akershus festning og fraktet til øya. Fyrbygningen fra 1869 fikk lyktehus i gavlen som inkluderte linseapparat og tåkeklokke.

Et mannssamfunn

I 1949 ble Torbjørnskjær omgjort fra familiestasjon til tørnstasjon. Det betød at kone og barn flyttet i land, og fyret ble et mannssamfunn.

– Deretter fulgte forandringer i rask rekkefølge med elektrifisering, automatisk værstasjon, nytt tåkesignal og helikoptertransport. I 1991 stanset dieselmotorene, og fyrvokterne vendte hjem for godt. Siden den gang har bygningene på Skjæret stått tomme.

– Torbjørnskjær er et viktig kulturminne, det fortjener å bli tatt vare på. I dag er anlegget et trist syn. Bygningene kan få mange nye funksjoner tilpasset vår egen tid. Skjæret det står på representerer en viktig del av norsk kystkultur. Forfall og nedbrytning må ikke bli fyrets skjebne, sier entusiasten Eivind Luthen til Båtmagasinet.

VÆR OG VIND: Etter at fyrstasjonen ble forlatt i 1991 har forfallet fått godt tak, men en vennegjeng ønsker å ta vare på historien og bruker enhver anledning til å tale «Djeveløyas» sak.
VÆR OG VIND: Etter at fyrstasjonen ble forlatt i 1991 har forfallet fått godt tak, men en vennegjeng ønsker å ta vare på historien og bruker enhver anledning til å tale «Djeveløyas» sak.
SIDE OM SIDE: Fyrbygningen og fyrvokterboligen ligger side om side på den vesle øya Torbjørnskjær i Oslofjorden. Det er sjelden så idylliske forhold der ute som den dagen fotografen var på besøk.
SIDE OM SIDE: Fyrbygningen og fyrvokterboligen ligger side om side på den vesle øya Torbjørnskjær i Oslofjorden. Det er sjelden så idylliske forhold der ute som den dagen fotografen var på besøk.

.

Fakta: Torbjørnskjær fyrstasjon
Beliggenhet:Ytterst i Oslofjorden, på østsiden
Kommune:Hvaler
Opprettet:1872
Automatisert og av bemannet:1990
Tårnets høyde:17,9 meter
Lysets høyde over høyvann:25,7 meter
Lysvidde:15 nautiske mil
Eier:Staten
Fredet:Ja